Tłumaczenie tej strony jest niekompletne. Nieukończone części wyświetlane są w języku angielskim.

magnify-icon_64.pngMagnify

Deskbar:Aplikacje
Ścieżka:/boot/system/apps/Magnify
Ustawienia:~/config/settings/Magnify_prefs


Magnify wyświetla powiększoną wersję obszaru wokół wskaźnika myszy.

magnify.png

At the top you'll find the size and magnification level of the area. "64 x 32 @ 8 pixels/pixel" means that you look at a 64x32 pixel rectangle around your mouse pointer and every pixel is enlarged by a factor of 8.

Niżej jest informacja o kolorze piksela oznaczonego czerwonym krzyżykiem, w formacie RGB oraz szesnastkowym.
Pozycja czerwonego znacznika może być zmieniana klawiszami / / / .

Do pomiarów odległości i wyrównywania obiektów można dodać maksymalnie dwa niebieskie znaczniki kombinacją ALT H. Ich współrzędne XY od lewego górnego rogu oraz odległość od siebie (jeżeli dodano oba), są wyświetlone na dole.
Je również można przesuwać klawiszami / / / . Aktywny znacznik jest oznaczony krzyżykiem.

Wskaźnik myszy można przesuwać piksel po pikselu kombinacją ALT  / / / .

Clicking on the pop-up menu or right-clicking into the pixel grid gives you a number of options:

Zapisz obrazALT S Zapisuje wyświetlany obszar jako obraz PNG.
Kopiuj obrazALT C Kopiuje wyświetlany obszar do schowka.
Pokaż informacjeALT T Przełącza wyświetlanie dodatkowych informacji.
Dodaj znacznikALT H Dodaje znacznik który można przemieszczać.
Usuń znacznikALT SHIFT H Usuwa ostatnio dodany znacznik.
Pokaż siatkęALT G Przełącza wyświetlanie siatki.
Zablokuj obrazALT F Wstrzymuje aktualizowanie wyświetlanego obszaru.
Zablokuj współrzędneALT I Wyświetlany obszar jest aktualizowany, ale nie podąża za wskaźnikiem myszy.
Zrób kwadratALT / Przywraca rozmiary wyświetlanego obszaru tak, aby tworzyły kwadrat.
Zmniejsz rozmiar oknaALT - Zmniejsza powiększony obszar wokół wskaźnika myszy.
Zwiększ rozmiar oknaALT + Zwiększa powiększony obszar wokół wskaźnika myszy.
Zmniejsz rozmiar pikselaALT , Zmniejsza powiększenie.
Zwiększ rozmiar pikselaALT . Zwiększa powiększenie.