midiplayer-icon_64.pngPrehrávač MIDI

Panel:Aplikácie
Umiestnenie:/boot/system/apps/MidiPlayer
Nastavenia:~/config/settings/MidiPlayerSettings


Ako z názvu vyplýva, Prehrávač MIDI slúži na prehrávania hudobných súborov midi. Súbory midi sú špeciálne tým, že neobsahujú zdigitalizovanú alebo nejakým spôsobom zakódovanú hudbu, ale iba jej popis: Držať túto notu takto dlho s touto hlasitosťou a použiť hudobný nástroj X.
Zatiaľ čo veľkosť takýchto súborov je pomerne malá, výsledky veľmi závisia od knižnice nástrojov (tzv. „SoundFont“). SoundFont-y tiež zvyknú byť dosť veľké, priamo úmerne k počtu a kvalite vzoriek hudobných nástrojov.

Haiku nemá žiaden nainštalovaný SoundFont, pretože zvyknú byť veľké a iba veľmi málo ľudí ich potrebuje. Väčšina z tých, čo ich používajú, už majú vysokokvalitné alebo vlastné SoundFont-y. Ak chcete aspoň niečo počuť, môžete si zadarmo stiahnuť jeden z voliteľných balíčkov. V Termináli zadajte: installoptionalpackage TimGMSoundFont

Ak chcete použiť hocijaký iný SoundFont, vytvorte naň odkaz v /boot/system/data/synth a pomenujte ho big_synth.sy.

midiplayer.png

Rozhranie Prehrávača MIDI je veľmi jednoduché. Jednoducho myšou pretiahnite súbor midi a prehrávanie sa začne. Hlasitosť môžete ovládať posuvníkom a pridať efekt Ozveny z rozbaľovacieho menu. Aktivovaním Rozsahu sa v hornej časti zobrazí vizualizácia vo forme osciloskopu.