Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.

midiplayer-icon_64.pngPrehrávač MIDI

Panel:Aplikácie
Umiestnenie:/boot/system/apps/MidiPlayer
Nastavenia:~/config/settings/MidiPlayerSettings


Ako z názvu vyplýva, Prehrávač MIDI slúži na prehrávania hudobných súborov midi. Súbory midi sú špeciálne tým, že neobsahujú zdigitalizovanú alebo nejakým spôsobom zakódovanú hudbu, ale iba jej popis: Držať túto notu takto dlho s touto hlasitosťou a použiť hudobný nástroj X.
Zatiaľ čo veľkosť takýchto súborov je pomerne malá, výsledky veľmi závisia od knižnice nástrojov (tzv. „SoundFont“). SoundFont-y tiež zvyknú byť dosť veľké, priamo úmerne k počtu a kvalite vzoriek hudobných nástrojov.

Haiku releases include a small but relatively high quality SoundFont. People who use MIDI more seriously often already have very high quality or custom SoundFonts.

To use other SoundFonts (that don't come installable via HaikuDepot as a HPKG), just copy the .sf file to e.g. ~/config/non-packaged/data/synth/. You can select the active SoundFont in the Media preferences under MIDI.

midiplayer.png

Rozhranie Prehrávača MIDI je veľmi jednoduché. Jednoducho myšou pretiahnite súbor midi a prehrávanie sa začne. Hlasitosť môžete ovládať posuvníkom a pridať efekt Ozveny z rozbaľovacieho menu. Aktivovaním Rozsahu sa v hornej časti zobrazí vizualizácia vo forme osciloskopu.