Tłumaczenie tej strony jest niekompletne. Nieukończone części wyświetlane są w języku angielskim.
Indeks
The Filter
The List
The Info Area
HaikuDepot and Show menu
Creating a User Account
Rating and Commenting
Diagnostic Logs
Tips

haikudepot-icon_64.pngHaikuDepot

Deskbar:Aplikacje
Ścieżka:/boot/system/apps/HaikuDepot
Ustawienia:~/config/settings/HaikuDepot/main_settings
~/config/cache/HaikuDepot/ - pamięć podręczna ikon, zrzutów ekranu, opisów itp.


HaikuDepot is the central application when it comes to managing your software packages. With it you can browse and search through package repositories and install and uninstall packages. By default, HaikuDepot starts up with a list of "Featured packages", software that's deemed interesting to many users.

haikudepot.png

The second tab shows All packages, the display changes to smaller icons and more information arranged in columns:

haikudepot.png

index Filtr

U góry znajduje się kilka możliwości filtrowania listy dostępnych pakietów:

index Lista

Tak jak w oknie Trackera, możesz wybrać wyświetlane kolumny z menu kontekstowego klikając prawym przyciskiem myszy na nagłówkach kolumn. Kliknięcie lewym przyciskiem sortuje listę według tej kolumny. Oczywiście można również zmieniać kolejność kolumn przeciągając je na nową pozycję.

The Date column shows when a packge was added or updated. Sort by this column to see what's new or updated at the top of the list.

The Status column of a package can have one of several states:

The date column shows when the server system recorded the specific version of the package. Owing to possible delays in the publishing process, this date may not be entirely accurate.

Wykropkowana linia pomiędzy Obszarem informacji a listą pakietów pozwala zmienić proporcje rozmiarów w oknie.

index Obszar informacji

At the bottom is an area that displays information on the package that is currently selected in the list above it.
To the right of package name, author, rating and version is a button, that – depending on the current state of the package – lets you Install or Uninstall it. If a package is already installed, you'll find an additional button there to Open the application.

Below are four tabs: About, Ratings, Changelog and Contents.

index HaikuDepot and Show menu

In the HaikuDepot menu at the top of the window, you'll find an item to Refresh repositories. This will request an up-to-date list of all available packages from the repositories.
The second item is to Manage repositories…. It opens the Repositories preferences, to add/remove or disable and enable repositories.
Check for updates… opens the SoftwareUpdater to search and install updated packages.
Settings… opens a window with the currently only option: Share anonymous usage data with HaikuDepotServer. The data is used to, for example, increase a counter on how often a package is viewed and installed, which then can determine if a package is promoted to the "Featured packages" list.

Under Show you can choose to also display Develop packages and Source packages in the packages list. For the normal user those are of no interest and would only clutter the list. They are important, however, for people who need the libraries, headers etc. of a package to develop and compile programs depending on them.

Of more interest are the options to only show Available packages and Installed packages.

index Zakładanie konta

Aby móc oceniać pakiety, potrzebujesz konta na serwerze Haiku Depot, z którego pobierane są informacje o wszystkich pakietach oraz oceny i komentarze. Możesz je założyć z poziomu aplikacji HaikuDepot klikając element po prawej stronie głównego menu, który pokazuje bieżący status: Nie zalogowano. Kliknięcie Zaloguj... otwiera okno z dwiema kartami; jedna służy do zalogowania używając pseudonimu i hasła (gdy już je uzyskasz), druga – do utworzenia konta:

haikudepot-login-tab.png

Założenie konta wymaga:

Po zalogowaniu, tekst prawego górnego menu zmieni się na Zalogowano jako (...), z Twoim pseudonimem. Teraz możesz Przełączyć konto… lub Wylogować się.

As a reminder of what you actually agreed to when you ticked the above mentioned checkbox, there are menu items to View latest/agreed usage conditions…

index Oceny i komentarze

Po utworzeniu konta i zalogowaniu się, masz możliwość oceniania pakietów i pozostawienia komentarza. Najechanie wskaźnikiem myszy na gwiazdki reprezentujące średnią ocen, zamieni je w przycisk Oceń…. Kliknięcie go otworzy następujące okno:

haiku-depot-ratingpanel.png

Tutaj klikając na gwiazdki wybierasz ocenę, a z menu ocenę stabilności i język opcjonalnego komentarza. Aby komentarz był wartościowy, warto popracować jakiś czas z ocenianą aplikacją, poznając jej możliwości, błędy i zachowanie. Nie powinna to być epopeja... ma być krótko, mile i grzecznie. :)
Po kliknięciu Wyślijdane zostają przesłane na serwer. Czasem będzie trzeba odświeżyć repozytoria, zanim zmiany będą widoczne (menu Narzędzia).

At any time, you can come back and edit your comment and re-rate it. You can also hide your rating from other users by deactivating a checkbox This rating is visible to other users, that appears in this window once you've rated a package.

index Diagnostic Logs

As HaikuDepot is used, it interacts with network as well as local services. Things can go wrong, sometimes in ways that were not anticipated when the application was written. In those cases the error message may be quite unspecific. To help diagnosing a given problem, HaikuDepot can provide a log of what the application does.

An error message may suggest to view the logs to get further in-depth information or you may be asked to provide the log when you file an issue at the Haiku bug tracking system.

To see the diagnostic logs, HaikuDepot needs to be started from Terminal:

HaikuDepot -v debug

The command uses the -v flag to control the verbosity of the diagnostic logs. Possible values are: off, info, debug and trace. Using off will do only a small amount of logging, while trace does it in the highest detail.

As HaikuDepot starts up and when interacting with the application, you will see text scroll by in the Terminal window; this is the diagnostic log.

index Tips

There is another way to keep track of new and updated packages besides sorting the Date column of the list of packages. For that, you need to create an RSS ATOM feed at the Haiku Depot Server website. Click the "hamburger" widget at the top right, and choose Build Feed URL under Data.
Most interesting of the few settings on that page: Besides getting a feed for all new/updated packages, you are also able to add just the names of the packages you're interested in. Click the Build Feed URL button and you get an RSS URL that you can paste into an RSS feed reader like BePodder, QuiteRSS, fRiSS etc.