Tłumaczenie tej strony jest niekompletne. Nieukończone części wyświetlane są w języku angielskim.
Index
The Filter
The List
The Info Area
Tools and Show menus
Creating a User Account
Rating and Commenting

haikudepot-icon_64.pngHaikuDepot

Deskbar:Aplikacje
Ścieżka:/boot/system/apps/HaikuDepot
Ustawienia:~/config/settings/HaikuDepot/main_settings
~/config/cache/HaikuDepot/ - pamięć podręczna ikon, zrzutów ekranu, opisów itp.


HaikuDepot jest Twoim centrum dowodzenia, jeśli chodzi o zarządzanie oprogramowaniem zainstalowanym na komputerze. Za jego pomocą możesz przeglądać i przeszukiwać repozytoria oprogramowania oraz instalować, aktualizować i usuwać pakiety.

haikudepot.png

The second tab shows All packages, the display changes to smaller icons and more information arranged in columns:

haikudepot.png

index Filtr

U góry znajduje się kilka możliwości filtrowania listy dostępnych pakietów:

index Lista

Tak jak w oknie Trackera, możesz wybrać wyświetlane kolumny z menu kontekstowego klikając prawym przyciskiem myszy na nagłówkach kolumn. Kliknięcie lewym przyciskiem sortuje listę według tej kolumny. Oczywiście można również zmieniać kolejność kolumn przeciągając je na nową pozycję.

Kolumna Status może być w jednym z kilku stanów:

Wykropkowana linia pomiędzy Obszarem informacji a listą pakietów pozwala zmienić proporcje rozmiarów w oknie.

index Obszar informacji

At the bottom is an area that displays information on the package that is currently selected in the list above it.
To the right of package name, author, rating and version is a button, that – depending on the current state of the package – lets you Install, Uninstall or Update it. If a package is already installed, you'll find an additional button there to Open the application.

Below are four tabs: About, Ratings, Changelog and Contents.

index Menu Narzędzia i Pokaż

In the Tools menu at the top of the window, you'll find an item to Refresh repositories. This will request an up-to-date list of all available packages from the repositories.
The second item is to Manage repositories.... It opens the Repositories preferences, to add/remove or disable and enable repositories.
Check for updates... opens the SoftwareUpdater to search and install updated packages.

Under Show you can choose to also display Develop packages and Source packages in the packages list. For the normal user those are of no interest and would only clutter the list. They are important, however, for people who need the libraries, headers etc. of a package to develop and compile programs depending on them.

Of more interest are the options to only show Available packages and Installed packages.

index Zakładanie konta

Aby móc oceniać pakiety, potrzebujesz konta na serwerze Haiku Depot, z którego pobierane są informacje o wszystkich pakietach oraz oceny i komentarze. Możesz je założyć z poziomu aplikacji HaikuDepot klikając element po prawej stronie głównego menu, który pokazuje bieżący status: Nie zalogowano. Kliknięcie Zaloguj... otwiera okno z dwiema kartami; jedna służy do zalogowania używając pseudonimu i hasła (gdy już je uzyskasz), druga – do utworzenia konta:

haikudepot-login-tab.png

Założenie konta wymaga:

Po zalogowaniu, tekst prawego górnego menu zmieni się na Zalogowano jako (...), z Twoim pseudonimem. Teraz możesz Przełączyć konto… lub Wylogować się.

index Oceny i komentarze

Po utworzeniu konta i zalogowaniu się, masz możliwość oceniania pakietów i pozostawienia komentarza. Najechanie wskaźnikiem myszy na gwiazdki reprezentujące średnią ocen, zamieni je w przycisk Oceń…. Kliknięcie go otworzy następujące okno:

haiku-depot-ratingpanel.png

Tutaj klikając na gwiazdki wybierasz ocenę, a z menu ocenę stabilności i język opcjonalnego komentarza. Aby komentarz był wartościowy, warto popracować jakiś czas z ocenianą aplikacją, poznając jej możliwości, błędy i zachowanie. Nie powinna to być epopeja... ma być krótko, mile i grzecznie. :)
Po kliknięciu Wyślijdane zostają przesłane na serwer. Czasem będzie trzeba odświeżyć repozytoria, zanim zmiany będą widoczne (menu Narzędzia).

W każdej chwili możesz wrócić do swojej oceny lub komentarza i je zmienić. Można także ukryć swoje oceny, odznaczając pole wyboru Inni użytkownicy mogą zobaczyć tę ocenę.