Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.

Monitor tímov

Kombináciou CTRL ALT DEL vyvoláte Monitor tímov, ktorý zobrazuje všetky aktuálne bežiace programy.

teammonitor.png

Programy, ktoré spustil systém sú modré, tie, ktoré spustil používateľ, sú čierne.
Aplikácie, ktoré nereagujú, čo väčšinou znamená pád programu, sú označené červenou. Program môžete skúsiť ukončiť vybraním zo zoznamu a stlačením tlačidla Ukončiť aplikáciu (alebo buď klávesom DEL alebo Q). Ak to nefunguje, skúste Zabiť aplikáciu (alebo kláves SHIFT DEL čí K).

You can summon a Terminal with Open Terminal (or OPT ALT T).

Finally, if all hope is lost, you can Force reboot (or hold CTRL ALT DEL for 4 seconds).