Monitor zespołów

Wciśnięcie CTRL ALT DEL przywołuje Monitor zespołów, który pokazuje listę wszystkich uruchomionych programów.

teammonitor.png

Programy uruchomione przez system są oznaczone kolorem niebieskim, te uruchomione przez użytkownika – kolorem czarnym.
Aplikacje, które nie odpowiadają, co jest zwykle oznaką wystąpienia krytycznego błędu, są oznaczone na czerwono. Możesz spróbować zakończyć program zaznaczając go na liście i klikając przycisk Zakończ aplikację (lub DEL/Q). Jeżeli to nie zadziała, przycisk Zabij aplikację (lub SHIFT DEL/K) powinien pomóc.

Możesz przywołać Terminal wciskając OPT ALT T.

Jeżeli Tracker lub Deskbar przestały odpowiadać, dostępny będzie dodatkowy przycisk: Uruchom pulpit ponownie. Zrestartuje on Trackera i/lub Deskbara. Przedtem może być konieczne zabicie problematycznego zespołu.