Tłumaczenie tej strony jest niekompletne. Nieukończone części wyświetlane są w języku angielskim.

Monitor zespołów

Wciśnięcie CTRL ALT DEL przywołuje Monitor zespołów, który pokazuje listę wszystkich uruchomionych programów.

teammonitor.png

Programy uruchomione przez system są oznaczone kolorem niebieskim, te uruchomione przez użytkownika – kolorem czarnym.
Aplikacje, które nie odpowiadają, co jest zwykle oznaką wystąpienia krytycznego błędu, są oznaczone na czerwono. Możesz spróbować zakończyć program zaznaczając go na liście i klikając przycisk Zakończ aplikację (lub DEL/Q). Jeżeli to nie zadziała, przycisk Zabij aplikację (lub SHIFT DEL/K) powinien pomóc.

You can summon a Terminal with Open Terminal (or OPT ALT T).

Finally, if all hope is lost, you can Force reboot (or hold CTRL ALT DEL for 4 seconds).