datatranslations-icon_64.pngTietomuuntimet

Työpöytäpalkki:Asetukset
Sijainti:/boot/system/preferences/DataTranslations
Asetukset:~/config/settings/* - Jokainen muunnin luo omat asetustiedostonsa tänne sen jälkeen kun olet muuttanut sen asetuksia
~/config/settings/system/DataTranslations settings - Tallentaa paneelin ikkunan sijainnin.

Jokaisella sovelluksella on kyky avata ja tallentaa kaikissa niissä tiedostomuodoissa, joissa on Tietomuunnin asennettuna. Näiden muuntimien asetukset on asetettu Tietomuunninasetuksissa.


datatranslations.png

Muuntimen kyvyistä riippuen jokainen muunnin tarjoaa eri asetuksia. Saat vähintään Tiedot...-painikkeen, joka avaa ikkunan, jossa ilmoitetaan kehittäjätiedot ja asennuspolku.
Seuraava taulukko esittää yhteenvedon oletusmuuntimista ja niiden hyödyllisimmistä valitsimista.

Apple-kuvakkeetKelvolliset kuvakoot ovat 16, 32, 48, 128, 256, 512, 1024 (RGB32 ja RGBA32)
BMP-kuvat24-bittinen, tiivistämätön, ei läpinäkyvyytt'ä
EXR-kuvatILM:n jyrkästi dynaamisen alueen (HDR) -muoto
GIF-kuvat8-bittinen, häviötön tiivistys, läpinäkyvyys
Voit pienentää tiedostokokoa rajoittamalla käytettyjen värien määrää ja palettia.
Voit tallentaa kuvat läpinäkyvyydellä joko automaattisesti käyttämällä alfa-kanavaa tai asettamalla manuaalisesti läpinäkyvän RGB-arvon.
HVIF-kuvakkeetMuunnin Haikun vektorikuvakemuotoa varten
JPEG2000-kuvat24-bittinen, tiivistetty, ei läpinäkyvyyttä
Tässä välität normaalisti vain tulostuslaadusta.
JPEG-kuvat24-bittinen, tiivistetty, ei läpinäkyvyyttä
Tulostuslaadun lisäksi voit asettaa myös pehmennyksen, joka vähentää tiivistysartefakteja, mutta voi sumentaa kuvaa hiukan.
PCX-kuvat24-bittinen, tiivistämätön, ei läpinäkyvyyttä, PC Paintbrush -vaihtomuoto
Photoshop-kuvat32-bittinen, häviötön tiivistys, läpinäkyvyys
Muunnin pienentää kaikki kerrokset yhdeksi bitmap-kerrokseksi.
PNG-kuvat32-bittinen, häviötön tiivistys, läpinäkyvyys
PPM-kuvat24-bittinen, tiivistämätön, ei läpinäkyvyyttä, siirrettävä PixMap -muoto
RAW-kuvataina 48-bittiseen, tiivistämätön, ei läpinäkyvyyttä
RTF-tekstitiedostotMuotoiltu teksti
SGI-kuvat24-bittinen, valinnainen häviötön tiivistys, läpinäkyvyys
Tyylitetty editori-tiedostotPelkkä teksti muotoiluilla, jotka on tallennettu attribuutteihin
TGA-kuvat32-bittinen, valinnainen häviötön tiivistys, läpinäkyvyys
TIFF-kuvat24-bittinen, valinnainen häviötön tiivistys, kerrokset, läpinäkyvyys
WebP-kuvat8-bittinen YUV 4:2:0 -kuvamuoto, tiivistetty, ei läpinäkyvyyttä
Windows-kuvakkeetKelvolliset kuvakoot ovat 16, 32, 48
WonderBrush-kuvat32-bittinen, kerrokset, läpinäkyvyys, vektori/pikselitiedot


Näytönkaappaukset, kaaviot, mustavalkoiset piirrokset ja muut kuvat muutamilla käytetyillä väreillä samoin kuin pienoiskuvat on paras tallentaa GIF-muodossa (aina 256 väriä) tai PNG-muodossa (miljoonia värejä). JPEG-muoto, esimerkiksi, esittelee tiivistysartefaktit ilman pienemmän tiedostokoon hyötyä.