The translation of this page isn't yet complete. Until it is, unfinished parts use the English original.

workspaces-icon_64.pngPracovné plochy

Panel:Aplety plochy
Umiestnenie:/boot/system/apps/Workspaces
Nastavenia:~/config/settings/system/app_server/workspaces
~/config/settings/Workspaces_settings - Ukladá pozíciu okna panela.


workspaces.png

Aplet Pracovné plochy nájdete medzi ostatnými Apletmi plochy v Paneli. Zobrazuje miniatúrnu verziu všetkých pracovných plôch. V kontextovom menu sa nachádza viacero nastavení, ktoré sú pomerne samovysvetľujúce.
Zmeniť počet pracovných plôch... otvorí nastavenia Obrazovky, kde môžete nastaviť počet plôch a ich usporiadanie (koľko riadkov a stĺpcov).

Pretože tento aplet je Replikant, môžete podľa vlastného uváženia meniť veľkosť okna a myšou ho pretiahnuť na plochu pomocou rúčky replikanta (uistite sa, že možnosť Zobraziť replikantov je aktivovaná v menu Panela). Pomer strán obrazovky môžete zachovať podržaním SHIFT počas menenia veľkosti.

index Prenášanie okien medzi pracovnými plochami

Ak chcete preniesť okno z jednej plochy na druhú, stačí ho v aplete Pracovné plochy chytiť a preniesť do druhého okna pomocou myši. Týmto spôsobom môžete prenášať okná bez toho, aby ste opustili aktuálnu pracovnú plochu. Samozrejme, táto metóda funguje dobre iba vtedy, keď nie je otvorených príliš veľa okien a váš cieľ nie je prekrytý inými oknami. Ďalšia možnosť je chytiť okno za jeho záložku a počas držania prepínať obrazovky pomocou ALT Fx.

Ďalšie informácie o pracovných plochách vo všeobecnosti a ďalšie klávesové skratky nájdete v téme Pracovné plochy.

Try this: Make the Workspaces window really big and hide the window tab and border. Now go to the Shortcuts preferences and assign CTRL ^ to the Workspaces applet (/system/preferences/Shortcuts).
Now you can quickly summon the applet with a key combo and equally quickly dismiss it again with ESC.

index Špeciálne funkcie

Aplet Pracovné plochy ponúka niektoré ďalšie funkcie, ktoré aktivujete kliknutím na okno počas držania týchto klávesov:

CTRLDá okno do popredia.
CTRL SHIFTMinimalizuje okno.
OPTZaradí okno do pozadia.