Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.

keymap-icon_64.pngMapa klávesov

Panel:Nastavenia
Umiestnenie:/boot/system/preferences/Keymap
Nastavenia:~/config/settings/Keymap/* - Umiestnenie používateľom upravených máp klávesov.
~/config/settings/Key_map


keymap.png

Na pravej strane sa nachádza znázornenie vašej klávesnice. Keď stlačíte kláves, zodpovedajúci kláves na virtuálnej klávesnici sa stmaví a jemu priradený symbol bude zadaný do textového poľa Vzor a schránka: nižšie. Odtiaľ môžete znaky kopírovať a vkladať do dokumentov.
Tým pádom sú nastavenia Mapy kláves užitočné nielen na konfiguráciu vašej mapy, ale aj na hľadanie špeciálnych symbolov z iných jazykov. Napríklad môžete prepnúť mapu klávesov na „French“, nájsť znak „ç“ a skopírovať ho do vášho e-mailu Françoisovi. (Aj keď tento znak nájdete aj v iných mapách kláves...)

Stlačením modifikačných klávesov SHIFT, CONTROL alebo OPTION príslušne zmeníte zobrazenú klávesnicu.

Potom sú tu klávesy označené modrým pozadím. Tieto sa nazývajú „Mŕtve klávesy“, ktoré zmenia funkciu klávesu, ktorý stlačíte po ňom. Ak na takýto kláves kliknete myšou, variabilné klávesy sa rozžiaria žltou farbou. Stlačte znova a všetko sa vráti do normálu. Ako príklad možno uviesť é, ñ, ó alebo ë.

Pod znázornením klávesnice sa nachádzajú ďalšie dve možnosti:

Vyberte mŕtve klávesy nastavenie vyššie spomenutých modrých klávesov.
Vymeniť skratkové klávesy... prepnutie skratkových klávesov na režim Windows/Linux, teda CONTROL (bežne CTRL) alebo režim Haiku, teda COMMAND (bežne ALT).

Zoznam vľavo ponúka všetky dostupné prednastavené mapy klávesov a pod tým, ak sú dostupné, používateľom definované mapy. Mapu klávesov môžete meniť ťahaním myšou: klávesy vymeníte ich pretiahnutím na iný kláves.

You can also create an individual mapping by drag & dropping a character from another app onto the key. For example, you could extend your regular keymap with often used currency symbols. Just click on the CONTROL key and drag & drop the pound symbol from CharacterMap onto the 'P' key to get a ₤ when you press CTRL P.
By right-clicking a normal key, the context menu offers to Remove its mapping. Modifier keys can have alternative mappings, like using CAPS LOCK as CTRL key:

keymap-context.png

Alternatively to this or drag & dropping of keys, there's the menu File | Set modifier keys… that opens this window:

keymap-modifiers.png

Tu môžete klávesom priradiť ich role alebo aj úplne vypnúť rolu klávesu. Môžete dokonca priradiť rovnaký kláves rozličným roliam, aj keď to väčšinou nie je dobrý nápad a ak to urobíte, upozorní vás na to malý výkričník vedľa roletových menu.
Stlačením Nastaviť klávesy modifikátorov použijete vaše zmeny a okno sa zatvorí.

Keď skončíte, váš výsledok môžete uložiť v menu Súbor | Uložiť.... Vaša modifikovaná mapa sa objaví iba v zozname používateľom definovaných máp, ktoré sú umiestnené v ~/config/settings/Keymap/. Inak ich budete musieť manuálne načítať cez Súbor | Otvoriť....

Aby vaša Mapa klávesov lepšie zodpovedala vašej fyzickej klávesnici, môžete si vybrať z viacerých nastavení v menu Rozloženie.

Písmo použité v znázornení klávesnice sa nastavuje v menu Písmo. Pamätajte, že nie všetky písma obsahujú všetky symboly špecifickej mapy kláves.

Nakoniec je tu ešte kláves Vrátiť, ktorý vráti späť nastavenia, ktoré boli aktívne v momente zapnutia nastavení Mapy klávesov.

The HaikuDepot application offers a number of input methods for Chinese, Japanese and Korean to download and install.

index Pokročilá manipulácia s mapami klávesov

Okrem panelu nastavení existuje aj iná metóda na prispôsobovanie mapy klávesov. Zahŕňa upravovanie textového súboru obsahujúceho hromadu hexadecimálnych hodnôt, čo môže byť zo začiatku odstrašujúce, no nie je to nemožné pochopiť.

Aktuálnu mapu kláves môžete vypísať príkazom v Termináli:

keymap -d > MyKeymap

Vygenerovaný textový súbor je potom možné upravovať v textovom editore. Uistite sa, že v textovom editore používate písmo s pevnou šírkou znaku, ináč bude súbor ešte ťažší na pochopenie...
Na začiatku súboru nájdete legendu štylizovanej klávesnice obsahujúcu hexadecimálnu hodnotu zodpovedajúcu každému klávesu. Pod tým sa nachádzajú samotné priradenia každej hodnoty. Dá sa tu robiť akékoľvek z nastavením, ktoré je dostupné z panelu nastavení a ešte niečo navyše. Ak máte na vašej klávesnici nejaké špeciálne klávesy, môže sa vám podariť ich aktivovať, t.j. používať ich ako obyčajné klávesy ako OPTION alebo CONTROL. Nebudete napríklad môcť meniť hlasitosť či spúšťať aplikácie vašimi multimediálnymi klávesmi. Na to môžete použiť nastavenie Skratky.

Keď skončíte, súbor uložíte a modifikovanú mapu klávesov môžete načítať systémom pomocou tohoto príkazu:

keymap -s < moja_mapa_klavesov

Ak chcete túto mapu importovať do panelu Mapy kláves, musíte ju najprv skompilovať do binárneho formátu:

keymap -c < moja_mapa_klavesov

Tým sa vytvorí súbor moja_mapa_klavesov, ktorý môžete načítať do Mapy klávesov pomocou menu Otvoriť.... Mimochodom, mapu klávesov v binárnom formáte môžete načítať aj príkazom: keymap -l < moja_mapa_klavesov

Tu je vypísaný súbor (klávesy najviac vpravo boli orezané, aby sa výpis lepšie zobrazil na tejto stránke):

#!/bin/keymap -s
#
#	Raw key numbering for 101 keyboard...
#                                          
#                                          
# [esc]    [ f1] [ f2] [ f3] [ f4] [ f5] [ f6] [ f7] [ f8] [ f9] [f10] [f11] [f12]
# 0x01    0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x0a 0x0b 0x0c 0x0d
#
# [ ` ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 0 ] [ - ] [ = ] [bck]
# 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1c 0x1d 0x1e
#
# [tab] [ q ] [ w ] [ e ] [ r ] [ t ] [ y ] [ u ] [ i ] [ o ] [ p ] [ [ ] [ ] ] [ \\ ]
# 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2a 0x2b 0x2c 0x2d 0x2e 0x2f 0x30 0x31 0x32 0x33
#
# [cap] [ a ] [ s ] [ d ] [ f ] [ g ] [ h ] [ j ] [ k ] [ l ] [ ; ] [ ' ] [ enter ]
# 0x3b 0x3c 0x3d 0x3e 0x3f 0x40 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46   0x47  
#
# [shift]   [ z ] [ x ] [ c ] [ v ] [ b ] [ n ] [ m ] [ , ] [ . ] [ / ]   [shift]
#  0x4b    0x4c 0x4d 0x4e 0x4f 0x50 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55    0x56 
#
# [ctr]       [cmd]       [ space ]       [cmd]       [ctr]
# 0x5c       0x5d         0x5e         0x5f       0x60
#
#	NOTE: On a Microsoft Natural Keyboard:
#			left option = 0x66
#			right option = 0x67
#			menu key   = 0x68
#	NOTE: On an Apple Extended Keyboard:
#			left option = 0x66
#			right option = 0x67
#			keypad '='  = 0x6a
#			power key  = 0x6b
Version = 3
CapsLock = 0x3b
ScrollLock = 0x0f
NumLock = 0x22
LShift = 0x4b
RShift = 0x56
LCommand = 0x5d
RCommand = 0x60
LControl = 0x5c
RControl = 0x00
LOption = 0x66
ROption = 0x5f
Menu = 0x68
#
# Lock settings
# To set NumLock, do the following:
#  LockSettings = NumLock
#
# To set everything, do the following:
#  LockSettings = CapsLock NumLock ScrollLock
#
LockSettings = 
# Legend:
#  n = Normal
#  s = Shift
#  c = Control
#  C = CapsLock
#  o = Option
# Key   n    s    c    o    os    C    Cs    Co    Cos   
Key 0x00 = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x01 = 0x1b   0x1b   0x1b   0x1b   0x1b   0x1b   0x1b   0x1b   0x1b   
Key 0x02 = 0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   
Key 0x03 = 0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   
Key 0x04 = 0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   
Key 0x05 = 0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   
Key 0x06 = 0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   
Key 0x07 = 0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   
Key 0x08 = 0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   
Key 0x09 = 0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   
Key 0x0a = 0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   
Key 0x0b = 0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   
Key 0x0c = 0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   
Key 0x0d = 0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   
Key 0x0e = 0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   
Key 0x0f = 0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   
Key 0x10 = 0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   0x10   
Key 0x11 = '^'   0xc2b0  ''    ' '   ''    '^'   0xc2b0  ' '   ''    
Key 0x12 = '1'   '!'   ''    ' '   ''    '!'   '1'   ' '   ''    
Key 0x13 = '2'   '"'   ''    0xc2b2  ''    '"'   '2'   0xc2b2  ''    
Key 0x14 = '3'   0xc2a7  ''    0xc2b3  ''    0xc2a7  '3'   0xc2b3  ''    
Key 0x15 = '4'   '$'   ''    ' '   ''    '$'   '4'   ' '   ''    
Key 0x16 = '5'   '%'   ''    ' '   ''    '%'   '5'   ' '   ''    
Key 0x17 = '6'   '&'   ''    ' '   ''    '&'   '6'   ' '   ''    
Key 0x18 = '7'   '/'   ''    '{'   ''    '/'   '7'   '{'   ''    
Key 0x19 = '8'   '('   ''    '['   ''    '('   '8'   '['   ''    
Key 0x1a = '9'   ')'   ''    ']'   ''    ')'   '9'   ']'   ''    
Key 0x1b = '0'   '='   ''    '}'   ''    '='   '0'   '}'   ''    
Key 0x1c = 0xc39f  '?'   ''    '\\\\'   ''    '?'   0xc39f  '\\\\'   ''    
Key 0x1d = 0xc2b4  '`'   ''    ' '   ''    0xc2b4  '`'   ' '   ''    
Key 0x1e = 0x08   0x08   0x08   0x08   0x08   0x08   0x08   0x08   0x08   
Key 0x1f = 0x05   0x05   0x05   0x05   0x05   0x05   0x05   0x05   0x05   
Key 0x20 = 0x01   0x01   0x01   0x01   0x01   0x01   0x01   0x01   0x01   
Key 0x21 = 0x0b   0x0b   0x0b   0x0b   0x0b   0x0b   0x0b   0x0b   0x0b   
Key 0x22 = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x23 = '/'   '/'   '/'   '/'   '/'   '/'   '/'   '/'   '/'   
Key 0x24 = '*'   '*'   '*'   '*'   '*'   '*'   '*'   '*'   '*'   
Key 0x25 = '-'   '-'   '-'   '-'   '-'   '-'   '-'   '-'   '-'   
Key 0x26 = 0x09   0x09   0x09   0x09   0x09   0x09   0x09   0x09   0x09   
Key 0x27 = 'q'   'Q'   0x11   '@'   ''    'Q'   'q'   '@'   ''    
Key 0x28 = 'w'   'W'   0x17   ' '   ''    'W'   'w'   ' '   ''    
Key 0x29 = 'e'   'E'   0x05   0xe282ac ''    'E'   'e'   0xe282ac ''    
Key 0x2a = 'r'   'R'   0x12   ' '   ''    'R'   'r'   ' '   ''    
Key 0x2b = 't'   'T'   0x14   ' '   ''    'T'   't'   ' '   ''    
Key 0x2c = 'z'   'Z'   0x1a   ' '   ''    'Z'   'z'   ' '   ''    
Key 0x2d = 'u'   'U'   0x15   ' '   ''    'U'   'u'   ' '   ''    
Key 0x2e = 'i'   'I'   0x09   ' '   ''    'I'   'i'   ' '   ''    
Key 0x2f = 'o'   'O'   0x0f   ' '   ''    'O'   'o'   ' '   ''    
Key 0x30 = 'p'   'P'   0x10   ' '   ''    'P'   'p'   ' '   ''    
Key 0x31 = 0xc3bc  0xc39c  0x1b   ' '   ''    0xc39c  0xc3bc  ' '   ''    
Key 0x32 = ' '   '*'   0x1d   '~'   ''    '*'   ' '   '~'   ''    
Key 0x33 = '#'   '\\''   0x1c   ' '   ''    '\\''   '#'   ' '   ''    
Key 0x34 = 0x7f   0x7f   0x7f   0x7f   0x7f   0x7f   0x7f   0x7f   0x7f   
Key 0x35 = 0x04   0x04   0x04   0x04   0x04   0x04   0x04   0x04   0x04   
Key 0x36 = 0x0c   0x0c   0x0c   0x0c   0x0c   0x0c   0x0c   0x0c   0x0c   
Key 0x37 = 0x01   '7'   0x01   0x01   '7'   0x01   '7'   0x01   '7'   
Key 0x38 = 0x1e   '8'   0x1e   0x1e   '8'   0x1e   '8'   0x1e   '8'   
Key 0x39 = 0x0b   '9'   0x0b   0x0b   '9'   0x0b   '9'   0x0b   '9'   
Key 0x3a = ' '   ' '   ' '   ' '   ' '   ' '   ' '   ' '   ' '   
Key 0x3b = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x3c = 'a'   'A'   0x01   ' '   ''    'A'   'a'   ' '   ''    
Key 0x3d = 's'   'S'   0x13   ' '   ''    'S'   's'   ' '   ''    
Key 0x3e = 'd'   'D'   0x04   ' '   ''    'D'   'd'   ' '   ''    
Key 0x3f = 'f'   'F'   0x06   ' '   ''    'F'   'f'   ' '   ''    
Key 0x40 = 'g'   'G'   0x07   ' '   ''    'G'   'g'   ' '   ''    
Key 0x41 = 'h'   'H'   0x08   ' '   ''    'H'   'h'   ' '   ''    
Key 0x42 = 'j'   'J'   0x0a   ' '   ''    'J'   'j'   ' '   ''    
Key 0x43 = 'k'   'K'   0x0b   ' '   ''    'K'   'k'   ' '   ''    
Key 0x44 = 'l'   'L'   0x0c   ' '   ''    'L'   'l'   ' '   ''    
Key 0x45 = 0xc3b6  0xc396  ''    ' '   ''    0xc396  0xc3b6  ' '   ''    
Key 0x46 = 0xc3a4  0xc384  ''    ' '   ''    0xc384  0xc3a4  ' '   ''    
Key 0x47 = 0x0a   0x0a   0x0a   0x0a   0x0a   0x0a   0x0a   0x0a   0x0a   
Key 0x48 = 0x1c   '4'   0x1c   0x1c   '4'   0x1c   '4'   0x1c   '4'   
Key 0x49 = ''    '5'   ''    ''    '5'   ''    '5'   ''    '5'   
Key 0x4a = 0x1d   '6'   0x1d   0x1d   '6'   0x1d   '6'   0x1d   '6'   
Key 0x4b = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x4c = 'y'   'Y'   0x19   ' '   ''    'Y'   'y'   ' '   ''    
Key 0x4d = 'x'   'X'   0x18   ' '   ''    'X'   'x'   ' '   ''    
Key 0x4e = 'c'   'C'   0x03   ' '   ''    'C'   'c'   ' '   ''    
Key 0x4f = 'v'   'V'   0x16   ' '   ''    'V'   'v'   ' '   ''    
Key 0x50 = 'b'   'B'   0x02   ' '   ''    'B'   'b'   ' '   ''    
Key 0x51 = 'n'   'N'   0x0e   ' '   ''    'N'   'n'   ' '   ''    
Key 0x52 = 'm'   'M'   0x0d   0xc2b5  ''    'M'   'm'   0xc2b5  ''    
Key 0x53 = ','   ';'   ','   ' '   ''    ';'   ','   ' '   ''    
Key 0x54 = '.'   ':'   '.'   ' '   ''    ':'   '.'   ' '   ''    
Key 0x55 = '-'   '_'   ''    ' '   ''    '-'   '_'   ' '   ''    
Key 0x56 = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x57 = 0x1e   0x1e   0x1e   0x1e   0x1e   0x1e   0x1e   0x1e   0x1e   
Key 0x58 = 0x04   '1'   0x04   0x04   '1'   0x04   '1'   0x04   '1'   
Key 0x59 = 0x1f   '2'   0x1f   0x1f   '2'   0x1f   '2'   0x1f   '2'   
Key 0x5a = 0x0c   '3'   0x0c   0x0c   '3'   0x0c   '3'   0x0c   '3'   
Key 0x5b = 0x0a   0x0a   0x0a   0x0a   0x0a   0x0a   0x0a   0x0a   0x0a   
Key 0x5c = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x5d = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x5e = ' '   ' '   0x00   ' '   ' '   ' '   ' '   ' '   ' '   
Key 0x5f = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x60 = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x61 = 0x1c   0x1c   0x1c   0x1c   0x1c   0x1c   0x1c   0x1c   0x1c   
Key 0x62 = 0x1f   0x1f   0x1f   0x1f   0x1f   0x1f   0x1f   0x1f   0x1f   
Key 0x63 = 0x1d   0x1d   0x1d   0x1d   0x1d   0x1d   0x1d   0x1d   0x1d   
Key 0x64 = 0x05   '0'   0x05   0x05   '0'   0x05   '0'   0x05   '0'   
Key 0x65 = 0x7f   ','   0x7f   0x7f   ','   0x7f   ','   0x7f   ','   
Key 0x66 = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x67 = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x68 = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x69 = '<'   '>'   ''    '|'   ''    '<'   '>'   '|'   ''    
Key 0x6a = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x6b = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x6c = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x6d = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x6e = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x6f = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x70 = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x71 = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x72 = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x73 = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x74 = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x75 = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x76 = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x77 = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x78 = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x79 = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x7a = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x7b = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x7c = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x7d = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x7e = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Key 0x7f = ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    ''    
Acute ' '    = 0xc2b4  
Acute 'A'    = 0xc381  
Acute 'E'    = 0xc389  
Acute 'I'    = 0xc38d  
Acute 'O'    = 0xc393  
Acute 'U'    = 0xc39a  
Acute 'Y'    = 0xc39d  
Acute 'a'    = 0xc3a1  
Acute 'e'    = 0xc3a9  
Acute 'i'    = 0xc3ad  
Acute 'o'    = 0xc3b3  
Acute 'u'    = 0xc3ba  
Acute 'y'    = 0xc3bd  
Acute ''    = ''    
Acute ''    = ''    
Acute ''    = ''    
AcuteTab = Normal Shift Option Option-Shift CapsLock CapsLock-Shift CapsLock-Option CapsLock-Option-Shift 
Grave ' '    = '`'   
Grave 'A'    = 0xc380  
Grave 'E'    = 0xc388  
Grave 'I'    = 0xc38c  
Grave 'O'    = 0xc392  
Grave 'U'    = 0xc399  
Grave 'a'    = 0xc3a0  
Grave 'e'    = 0xc3a8  
Grave 'i'    = 0xc3ac  
Grave 'o'    = 0xc3b2  
Grave 'u'    = 0xc3b9  
Grave ''    = ''    
Grave ''    = ''    
Grave ''    = ''    
Grave ''    = ''    
Grave ''    = ''    
GraveTab = Normal Shift Option Option-Shift CapsLock CapsLock-Shift CapsLock-Option CapsLock-Option-Shift 
Circumflex ' '    = '^'   
Circumflex 'A'    = 0xc382  
Circumflex 'E'    = 0xc38a  
Circumflex 'I'    = 0xc38e  
Circumflex 'O'    = 0xc394  
Circumflex 'U'    = 0xc39b  
Circumflex 'a'    = 0xc3a2  
Circumflex 'e'    = 0xc3aa  
Circumflex 'i'    = 0xc3ae  
Circumflex 'o'    = 0xc3b4  
Circumflex 'u'    = 0xc3bb  
Circumflex ''    = ''    
Circumflex ''    = ''    
Circumflex ''    = ''    
Circumflex ''    = ''    
Circumflex ''    = ''    
CircumflexTab = Normal Shift Option Option-Shift CapsLock CapsLock-Shift CapsLock-Option CapsLock-Option-Shift 
Diaeresis ' '    = 0xc2a8  
Diaeresis 'A'    = 0xc384  
Diaeresis 'E'    = 0xc38b  
Diaeresis 'I'    = 0xc38f  
Diaeresis 'O'    = 0xc396  
Diaeresis 'U'    = 0xc39c  
Diaeresis 'Y'    = 0xc5b8  
Diaeresis 'a'    = 0xc3a4  
Diaeresis 'e'    = 0xc3ab  
Diaeresis 'i'    = 0xc3af  
Diaeresis 'o'    = 0xc3b6  
Diaeresis 'u'    = 0xc3bc  
Diaeresis 'y'    = 0xc3bf  
Diaeresis ''    = ''    
Diaeresis ''    = ''    
Diaeresis ''    = ''    
DiaeresisTab = Normal Shift Option Option-Shift CapsLock CapsLock-Shift CapsLock-Option CapsLock-Option-Shift 
Tilde ' '    = '~'   
Tilde 'A'    = 0xc383  
Tilde 'O'    = 0xc395  
Tilde 'N'    = 0xc391  
Tilde 'a'    = 0xc3a3  
Tilde 'o'    = 0xc3b5  
Tilde 'n'    = 0xc3b1  
Tilde ''    = ''    
Tilde ''    = ''    
Tilde ''    = ''    
Tilde ''    = ''    
Tilde ''    = ''    
Tilde ''    = ''    
Tilde ''    = ''    
Tilde ''    = ''    
Tilde ''    = ''    
TildeTab = Normal Shift Option Option-Shift CapsLock CapsLock-Shift CapsLock-Option CapsLock-Option-Shift