tv-icon_64.pngTV

Deskbar:Aplikacje
Ścieżka:/boot/system/apps/TV
Ustawienia:~/config/settings/???


Dokumentacja na temat jeszcze nie istnieje. Jeśli chcesz nad nią popracować, napisz na Liście mailingowej dotyczącej dokumentacji, aby skoordynować prace.