Tracker-tillägg

Program kan installera tillägg som enkelt kan köras på urval av filer i Tracker. Endast de tillägg som kan hantera filtypen i urvalet av filer visas under Add-Ons i kontextmenyn och i Tracker-fönstrets File-meny. Vissa tillägg behöver inte nödvändigtvis någon fil och presenteras därför alltid i listan.

Ny Tracker-tillägg som inte fungerar som del av ordinarie .hpkg packning, kan installeras genom att kopiera dem till respektive icke-packade mappar (se artikel om Filsystemets mappstruktur):

/boot/system/non-packaged/add-ons/Tracker/   för tillägg åt samtliga användare.
/boot/home/config/non-packaged/add-ons/Tracker/   för tillägg åt enskilda användare.

Ett tilläggs filnamn kan ges ett suffix bestående av streck och stor bokstav, vilket gör tillägget åtkomligt via ett snabbkommando. Till exempel kan man köra Open Target Folder-O genom att trycka ALT OPT O.
Man måste förstås se upp när man väljer bokstav så att snabbkommandot inte kolliderar med ett annat tilläggs snabbkommando. Du kan inte använda samma snabbkommando till flera tillägg.

Haikus Tracker-tillägg

Dessa Tracker-tillägg kommer med varje Haiku installation:

Background-B Öppnar Background-inställningarna där du kan ändra färg eller bakgrundsbild för skrivbordet eller för valfri mapp. Om tillägget körs på en bildfil så ges den bilden som förslag på ny bakgrundsbild.
DiskUsage-I Startar programmet DiskUsage med utgångspunkt i den valda mappen.
FileType-F Om tillägget körs på en eller flera filer öppnas dess specifika FileType-panel, annars öppnas systemets allmänna filtypsinställningar.
Open Target Folder-O Kan bara användas på länkar. Öppnar målfilens föräldrakatalog.
TextSearch-G Startar programmet TextSearch för att leta efter en textsträng i filer i den valda mappen (och undermappar).
ZipOMatic-Z Urvalet av filer arkiveras i en zip-fil. Om tillägget körs utan filer öppnas ett fönster till vilket man kan dra filer som man vill arkivera.