Översättningen av denna sida är inte komplett. Delar av innehållet kommer därför att visas på engelska.

Tracker-tillägg

Program kan installera tillägg som enkelt kan köras på urval av filer i Tracker. Endast de tillägg som kan hantera filtypen i urvalet av filer visas under Add-Ons i kontextmenyn och i Tracker-fönstrets File-meny. Vissa tillägg behöver inte nödvändigtvis någon fil och presenteras därför alltid i listan.

New Tracker add-ons that don't come as part of a regular .hpkg package, can be installed by copying them into their respective non-packaged folder (see topic Filesystem layout):

/boot/system/non-packaged/add-ons/Tracker/   för tillägg åt samtliga användare
/boot/home/config/non-packaged/add-ons/Tracker/   för tillägg åt enskilda användare

The file name of an add-on can be suffixed with a dash and capital letter, and is then available via keyboard shortcut. For example, Open Target Folder-O opens with ALT OPT O.
Of course, you have to take care of possible shortcut collisions when deciding on a shortcut. You can't have the same for different add-ons.

Haikus Tracker-tillägg

Dessa Tracker-tillägg kommer med varje Haiku installation:

Background-B Öppnar Background-inställningarna där du kan ändra färg eller bakgrundsbild för skrivbordet eller för valfri mapp. Om tillägget körs på en bildfil så ges den bilden som förslag på ny bakgrundsbild.
DiskUsage-I Startar programmet DiskUsage med utgångspunkt i den valda mappen.
FileType-F Om tillägget körs på en eller flera filer öppnas dess specifika FileType-panel, annars öppnas systemets allmänna filtypsinställningar.
Open Target Folder-O Kan bara användas på länkar. Öppnar målfilens föräldrakatalog.
TextSearch-G Startar programmet TextSearch för att leta efter en textsträng i filer i den valda mappen (och undermappar).
ZipOMatic-Z Urvalet av filer arkiveras i en zip-fil. Om tillägget körs utan filer öppnas ett fönster till vilket man kan dra filer som man vill arkivera.