diskusage-icon_64.pngDiskUsage

Deskbar:Aplikacje
Ścieżka:/boot/system/apps/DiskUsage
Ustawienia:~/config/settings/DiskUsage


DiskUsage graficznie odzwierciedla użycie miejsca na partycji.
Użyteczne narzędzie do odpowiedzi na pytanie „Gdzie podziało się moje miejsce na dysku?”.

Po uruchomieniu, DiskUsage wyświetla tylko puste okno, ze wszystkimi zamontowanymi partycjami jako zakładkami na górze. Teraz możesz wybrać jedną z zakładek i kliknąć Skanuj, aby rozpocząć analizę dysku. Dla większych pojemności może to trochę potrwać... Podczas oczekiwania możesz przełączyć się na inną zakładkę i zacząć przeglądać partycję lub uruchomić na niej kolejny proces skanowania.
Nie jest zalecane uruchamianie wielu procesów skanowania na jednym fizycznym dysku, ponieważ ciągłe przemieszczanie się głowicy tylko wydłuży czas oczekiwania.

diskusage.png

Koncentryczne okręgi reprezentują kolejne warstwy w hierarchii systemu plików. Powyżej, koło w środku oznacza katalog /boot/home/. Każdy segment pierścienia bezpośrednio na zewnątrz tego koła to plik lub katalog znajdujący się w /boot/home/. Kolejne segmenty, coraz dalej od środka, reprezentują jeden poziom niżej w hierarchii plików. Może zajść konieczność zwiększenia rozmiaru okna dla bardzo głębokich katalogów.

  • Jeżeli graficzna reprezentacja pliku lub katalogu stanowi mniej niż 2° okręgu, nie jest wyświetlana.
  • Raportowana liczba plików w katalogu zawiera pliki w podkatalogach. Katalog liczony jest jako plik.
  • DiskUsage ignoruje dowiązania symboliczne.

Gdy wskaźnik myszy znajdzie się nad segmentem, w pasku statusu na dole zostaną wyświetlone informacje o pliku lub katalogu, który reprezentuje.

Prawe kliknięcie segmentu przywołuje menu kontekstowe z opcjami: Pobierz informacje, Otwórz (w Trackerze), Otwórz za pomocą innej odpowiedniej aplikacji lub Przeskanuj ponownie ten konkretny katalog.
Lewe kliknięcie segmentu czyni go kołem centralnym.
Lewe kliknięcie centralnego koła przenosi poziom wyżej w strukturze plików.

Istnieje możliwość przeciągania plików i katalogów z DiskUsage do innych aplikacji, na pulpit lub do Trackera w celu skopiowania. Przeciwna operacja również zadziała, czyniąć przeciągnięte partycje i katalogi nowym centrum.

Można także użyć rozszerzenia Trackera z menu kontekstowego dowolnego katalogu, aby uruchomić DiskUsage w tej konkretnej lokacji.