diskprobe-icon_64.pngDiskProbe

Deskbar:Aplikacje
Ścieżka:/boot/system/apps/DiskProbe
Ustawienia:~/config/settings/DiskProbe_data


DiskProbe to edytor szesnastkowy pozwalający przeglądać i zmieniać dane zapisane w plikach lub na urządzeniach na poziomie pojedynczych bajtów. Jest to bardzo niskopoziomowe narzędzie, a przez to można nim wyrządzić wiele szkód, jeśli nie zachowa się należytej ostrożności!

Zawsze pracuj na kopii zapasowej pliku i zachowaj szczególną ostrożność pracując na dysku.

Po uruchomieniu, DiskProbe spyta o plik lub urządzenie, na którym ma pracować. Potem zaprezentuje taki interfejs:

diskprobe.png

Główny widok zawsze pokazuje jeden blok danych, którego rozmiar można dostosować w menu Widok | Rozmiar bloku. Po lewej znajduje się pozycja liczona od początku bloku, w środku reprezentacja szesnastkowa danych, a po prawej reprezentacja ASCII.
Możesz zmieniać blok suwakiem powyżej lub skrótami klawiszowymi ALT  i ALT . Ponadto możliwe jest poruszanie się między kolumnami reprezentacji szesnastkowej i ASCII klawiszem TAB.

Blok | Zaznaczenie nie tylko pokazuje zaznaczenie w różnej kolejności bajtów (oraz szesnastkowo i dziesiętnie, co można ustawić w menu Widok | System liczbowy), interpretuje je też jako pozycję bloku, do której można skoczyć. Opcja ta będzie wyszarzona jeżeli pozycja odnosi się do miejsca poza zakresem pliku/urządzenia.
To przydatna funkcjonalność szczególnie przy pracy związanej z systemami plików, które zawierają często odniesienia do innych bloków danych.

Jeżeli przeglądany plik ma dołączone Atrybuty, menu o tej nazwie pozwala otworzyć dowolny z nich w nowym oknie DiskProbe. Poniżej atrybut SYS:PACKAGE aplikacji O systemie:

diskprobe-about-attr.png

W zależności od typu atrybutu, pojawią się zakładki z różnymi edytorami, poza zawsze obecnym edytorem binarnym. Przykładowo, są dostępne edytory dla łańcuchów znaków i typów MIME oraz przeglądarka ikon dla atrybutu vectoricon.