Översättningen av denna sida är inte komplett. Delar av innehållet kommer därför att visas på engelska.

Skalet och skript

Skriptning är en teknik för att automatisera procedurer genom att sammanlänka kommandon och spara det i en textfil, så kallade skript. Varje gång du kör ett sådant skript kommer varje kommando att exekveras det ena efter det andra på samma sätt som om de skulle skrivas i Terminalen för hand.
Skript kan variera från att starta några få kommandon i en specifik ordning till sofistikerad samansatt kod som löser komplexa problem.

index Skalet

Since scripts rely naturally a lot on the shell they are interpreted by, you should first familiarize yourself with the BASH that's used by Haiku. There are many resources online as it's a widely used shell. One nice document is Johan Jansson's Introduction to bash - a tutorial for bash under BeOS.
The Bash Reference Manual (PDF, 720 KiB) is a nice resource to get into the details.

index Boken The Scripting Bible

Efter att du har lärt dig grunderna i att använda skalet är det dags att börja titta på skriptning. Återigen, du hittar mängder med guider och referensmaterial på internet och i bokaffärer. En väldigt bra introduktion som praktiskt taget är skräddarsydd för Haiku är kapitlet om skriptning (PDF, 900kb) i Scot Hacker's BeOS Bible.

indexSkript i Haiku

Haiku used to have scripts for booting and shutting down. Today it uses the launch_daemon instead. However, the user can still augment this process with certain user scripts. If they don't exist already, you'll have to create the needed files yourself. Otherwise simply add your commands where in the process you want them to be executed.

index Skriptet UserBootscript

/boot/home/config/settings/boot/UserBootscript exekveras efter att Haiku har avslutat sin startprocess. Du skulle exempelvis kunna få några program att automatiskt starta vid varje uppstart.

# Starta StartBlocket
/boot/system/apps/LaunchBox &

# Starta skrivbordsprogrammet Arbetsytor
/boot/system/apps/Workspaces &

Kom ihåg att avsluta kommandot med "&" för att starta den som en bakgrundsprocess, annars kommer skriptet att vänta tills kommandot har avslutats.

Ett annat enkelt alternativ för att starta program vid uppstart är att länka till dem i /boot/home/config/settings/boot/launch katalogen. Det åstadkoms genom att höger-klicka på det program som du vill ska starta automatiskt, välja Skapa länk och navigera till ovan nämnda katalog.

index The UserShutdownScript - not yet working

/boot/home/config/settings/boot/UserShutdownScript exekveras som det första steget i avstängningsprocessen. Om skriptet returnerar någon annan status än noll så avbryts avstängningsprocessen.

index The UserShutdownFinishScript - not yet working

/boot/home/config/settings/boot/UserShutdownFinishScript exekveras som det sista steget i avstängningsprocessen. Tänk på att merparten av Haiku har stängts ner när detta skript startas.