Översättningen av denna sida är inte komplett. Delar av innehållet kommer därför att visas på engelska.

Starthanteraren

Haiku's starthanterare kan hjälpa när du har hårdvarurelaterade problem eller vill välja vilken Haikuinstallation du vill starta, om du har mer än en (kanske på en installations-CD eller ett USB-minne). Det är också användbart efter att man installerat en mjukvarukomponent som krånglar och som hindrar dig från att starta systemet, se artikel om Felsökning.

För att få fram valen i starthanterare måste du trycka på, och fortsätta hålla ner tangenten SKIFT innan Haikus startprocess. Om du har en boot manager installerad kan du börja hålla ner SKIFT innan du väljer att starta Haiku. Om Haiku är det enda installerade operativsystemet på datorn kan du börja hålla ner tangenten när du fortfarande ser startmeddelanden från BIOS.

Med några hårdvaror, ska du säkerställa att tangentbordet via USB-porten är aktiverat i BIOS.
Med datorer som använder UEFI för att starta i stället för den klassiska BIOS, måste du använda MELLANSLAG i stället för SKIFT.

index Starthanterarens alternativ

När den kommit fram erbjuds du fyra menyer:

Select boot volume/state Välj vilken Haikuinstallation/typvärde du vill starta (se artikel om Felsökning nedan).
Select safe mode options Det finns flera alternativ att prova om det skulle uppstå hårdvarurelaterade problem eller systemet blir instabil eller hindrar dig att starta det eftersom någon tillägg bär sig dåligt. När du flyttar markeringen mellan alternativen dyker en kort förklaring upp längst ner på skärmen.

Safe mode
Detta sätter systemet i säkert läge. Detta kan inaktiveras till ett självständigt alternativ.

Disable user add-ons
Detta hindrar alla användarinställda tillägg att laddas ner. Bara de tillägg som lagras i systemkatalog skulle användas. Se artikel om Felsökning nedan.

Disable IDE DMA
Detta inaktiverar IDE DMA, detta ökar IDE-kompatibilitet på bekostnad av prestanda.

Ignore memory beyond 4 GiB
Detta ignorar alla minnesadresser ovanför 4 GiB-gränsen, åsidosätter sättningar i inställningsfiler för en kärna.

Use fail-safe graphics driver
Systemet vill använda VESA-läge och will inte prova att använda några andra skärmens grafikdrivrutiner.

Disable IO-APIC
Detta inaktiverar att använda IO APIC för avbrottsroutning, detta tvingar snarast för att använda en företagsägd PIC.

Disable local APIC
Detta inaktiverar att använda lokal APIC, detta även inaktiverar SMP.

Disable X2APIC
Detta inaktiverar andra generationens APIC.

Disable SMEP and SMAP
Detta inaktiverar SMEP/SMAP-säkerhetskännetecken av kärnan.

Disable SMP
Detta inaktiverar alla utom en processorkärna.

Don't call the BIOS
Detta stoppar systemet att anropa BIOS-funktioner.

Disable APM
Detta inaktiverar Advanced Power Management hårdvarastöd, ersätter APM-inställningar i inställningsfiler för en kärna.

Disable ACPI
Detta inaktiverar Advanced Configuration och Power Interface hårdvarastöd, ersätter ACPI-inställningar i ställingsfiler för en kärna.

Disable system components
Detta låter att välja systemfil som ska ignoreras. Nyttig exempelvis för att inaktivera divrutiner tillfälligt. Se artikel om Felsökning nedan.

Select debug options Här hittar du flera alternativ som är användbara för felsökning eller för att få detaljer till en buggrapport. Som förut visas en kort förklaring för varje alternativ längst ner på skärmen.

Enable serial debug output
Detta sätter på vidarebeforda syslog-utdata till seriellt gränssnitt (standard: 115200, 8N1).

Enable on screen debug output
Detta visar felsökningsutdata på skärmen under systemstarten, istället för den vanliga logon för starten.

Disable on screen paging
Detta inaktiverar sidbrytning när vidarebefordan av utdatan på skärmen är aktiverad.

Enable debug syslog
Detta aktiverar en speciell minneinbyggd syslog-buffert för denna session som starthanteraren vill ha åtkomst efter omstart.

Display current boot loader log
Detta visar felsökningsinformation som starthanteraren har skrivit ut (tryck på Q för att lämna logg)

Add advanced debug option
Detta låter direkt skrivandet av felsökningsalternativ.

Om Enable debug syslog är aktiverad, varm omstart efter krasch visar vissa ytterliga alternativ:

Save syslog from previous session during boot
Detta lagrar syslog från föregående session under starten i /var/log/previous_syslog när starten pågår.

Display syslog from previous session
Detta visar syslog från föregående Haiku session.

Save syslog from previous session
Detta lagrar syslog från föregående Haiku session i skiva. För närvarande bara FAT32-volymer är stödd.

Select screen resolution Låter dig att tvinga en viss skärmupplösning och färgdjup.

index Felsökning

Om Haiku startar inte din hårdvara från första början, prova att inställa olika alternativ inom Select safe mode options. Tänk på fylla i en buggrapport i alla fall.

Å andra sidan, om Haiku bara plötsligt missköter sig efter du har installerat någon mjukvara, särkilt hårdvara drivrutiner, har du flera alternativ att göra Haiku bootbar igen så att du kan ta bort det kränkande paketet:

index Att starta Haiku

Efter att du aktiverat ett eller flera val återvänder du till huvudmenyn och fortsätter med startprocessen som visar dig denna skärm:

boot-screen.png

Om allt är OK tänds symbolerna snabbt, en efter en.
De olika symbolerna motsvarar ungefärligt dessa i steg startsprocessen:

Atom Initierar moduler.
Hårddisk + förstoringsglas Skapar rootfs (/) och monterar devfs (/dev).
Kretskort Initierar enhetshanteraren.
Startdisk Monterar startdisk.
Chip Laddar CPU-specifika moduler.
Mapp Slutgiltig initiering av delsystem.
Raket Launch_daemon har startar systemet.