Tłumaczenie tej strony jest niekompletne. Nieukończone części wyświetlane są w języku angielskim.

Moduł rozruchu

Opcje modułu rozruchu Haiku mogą być pomocne jeśli doświadczasz problemów sprzętowych lub chcesz wybrać konkretną instalację Haiku do uruchomienia, w przypadku gdy masz ich więcej (np. na płycie CD lub dysku USB). Przydają się również w przypadku problemów z oprogramowaniem, uniemożliwiających poprawny rozruch systemu. Zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów poniżej.

Aby wyświetlić menu wyboru opcji modułu rozruchu, należy wcisnąć i przytrzymać klawisz SHIFT przed rozpoczęciem procesu uruchamiania systemu. Jeżeli jest zainstalowane menu rozruchowe, można przytrzymać SHIFT tuż przed zatwierdzeniem systemu do uruchomienia. W przypadku gdy Haiku jest jedynym systemem operacyjnym zainstalowanym na komputerze, SHIFT może być wciśnięty już w momencie wyświetlania komunikatów BIOS-u.

With some hardware, you'll have to make sure USB keyboards are enabled in the BIOS.
On computers that use UEFI for booting instead of the classic BIOS, you need to use the SPACEBAR instead of SHIFT.

index Opcje modułu rozruchu

Moduł rozruchu oferuje cztery menu:

Select boot volume Pozwala wybrać instalację Haiku do uruchomienia (więcej w sekcji Rozwiązywanie problemów poniżej).
Select safe mode options Oferuje kilka opcji do wypróbowania w przypadku problemów ze sprzętem, niestabilności systemu lub niedziałającego oprogramowania. Przy podświetlaniu poszczególnych opcji, na dole ekranu pojawia się krótkie wyjaśnienie ich działania.

Safe mode
Puts the system into safe mode. This can be enabled independently from the other options.

Disable user add-ons
Prevents all user installed add-ons from being loaded. Only the add-ons in the system directory will be used. See Troubleshooting below.

Disable IDE DMA
Disables IDE DMA, increasing IDE compatibility at the expense of performance.

Ignore memory beyond 4 GiB
Ignores all memory beyond the 4 GiB address limit, overriding the setting in the kernel settings file.

Use fail-safe graphics driver
The system will use VESA mode and won't try to use any video graphics drivers.

Disable IO-APIC
Disables using the IO APIC for interrupt routing, forcing the use of the legacy PIC instead.

Disable local APIC
Disables using the local APIC, also disables SMP.

Disable X2APIC
Disables second generation APIC.

Disable SMEP and SMAP
Disables SMEP/SMAP security features of the CPU.

Disable SMP
Disables all but one CPU core.

Don't call the BIOS
Stops the system from calling BIOS functions.

Disable APM
Disables Advanced Power Management hardware support, overriding the APM setting in the kernel settings file.

Disable ACPI
Disables Advanced Configuration and Power Interface hardware support, overriding the ACPI setting in the kernel settings file.

Disable system components
Allows to select system files that shall be ignored. Useful e.g. to disable drivers temporarily. See Troubleshooting below.

Select debug options Tutaj znajdują się opcje pomocne przy badaniu problemów oraz pozyskiwaniu informacji do zgłoszenia błędu. Tak jak w przypadku menu opisanego wyżej, krótkie wyjaśnienie każdej opcji pojawia się na dole ekranu.

Enable serial debug output
Włącza przekazywanie dziennika systemu na port szeregowy (domyślne parametry: 115200, 8N1).

Enable on screen debug output
Wyświetla dziennik systemu na ekranie podczas rozruchu, zamiast zwyczajnego logo.

Disable on screen paging
Wyłącza stronicowanie dziennika wypisywanego na ekran.

Enable debug syslog
Na czas jednej sesji, włącza specjalny bufor dziennika systemu, do którego moduł rozruchu będzie mieć dostęp po restarcie komputera.

Display current boot loader log
Wyświetla dziennik modułu rozruchu (do zamknięcia służy klawisz Q).

Add advanced debug option
Pozwala na ręczne podanie opcji zaawansowanych.

Jeżeli opcja Enable debug syslog jest aktywna, miękki restart po wystąpieniu awarii wyświetla dodatkowo poniższe opcje:

Save syslog from previous session during boot
Zapisuje podczas rozruchu dziennik systemu z poprzedniej sesji do pliku /var/log/previous_syslog.

Display syslog from previous session
Wyświetla dziennik systemu z poprzedniej sesji.

Save syslog from previous session
Zapisuje dziennik systemu z poprzedniej sesji Haiku na dysk. Obecnie tylko partycje FAT32 są obsługiwane.

Select screen resolution Pozwala wymusić określoną rozdzielczość i głębię kolorów.

index Rozwiązywanie problemów

Jeżeli Haiku nie uruchamia się na Twoim sprzęcie od razu, wypróbuj różne opcje z menu Select safe mode options. W każdym wypadku rozważ wypełnienie zgłoszenia o błędzie.

Z drugiej strony, w przypadku gdy Haiku odmawia posłuszeństwa po zainstalowaniu jakiegoś oprogramowania, zwłaszcza sterowników, jest kilka możliwości przywrócenia systemu do działania, aby było możliwe usunięcie problemowego pakietu:

index Rozruch Haiku

Po aktywowaniu pożądanych opcji, należy wrócić do głównego menu i kontynuować rozruch (Continue booting). Wyświetli się wtedy taki ekran:

boot-screen.png

Jeżeli wszystko jest w porządku, symbole będą szybko zapalać się jeden po drugim.
Każdy z symboli mniej więcej odpowiada poniższym etapom rozruchu:

Atom Inicjalizacja modułów.
Dysk + lupa Tworzenie korzenia systemu plików (/) i montowanie devfs (/dev).
Karta rozszerzeń Inicjalizacja menedżera urządzeń.
Dysk rozruchowy Montowanie dysku rozruchowego.
Mikroprocesor Ładowanie modułów obsługi procesora.
Katalog Końcowa inicjalizacja podsystemów.
Rakieta Launch_daemon uruchomił system.