deskcalc-icon_64.pngKalkulačka

Panel:Aplikácie
Umiestnenie:/boot/system/apps/DeskCalc
Nastavenia:~/config/settings/DeskCalc_settings


Kalkulačka je jednoduchá kalkulačka, ktorá má ale niekoľko príjemných funkcií, ktoré nie sú zrejmé pri prvom pohľade.

deskcalc.png