Översättningen av denna sida är inte komplett. Delar av innehållet kommer därför att visas på engelska.

deskcalc-icon_64.pngKalkylator

Deskbar:Applications
Location:/boot/system/apps/DeskCalc
Settings:~/config/settings/DeskCalc_settings


Kalkylator är en enkel kalkylator som ändå har några trevliga funktioner som inte är uppenbara vid första ögonkastet.

deskcalc.png