La traducció d'aquesta pàgina encara no està acabada. Fins que ho sigui, algunes part correspondrà a la versió anglesa.

deskcalc-icon_64.pngCalculadora

Barra d'eines:Aplicacions
Ubicació:/boot/system/apps/DeskCalc
Preferències:~/config/settings/DeskCalc_settings


DeskCalc is a simple calculator that nevertheless has some nice features that aren't apparent on first sight.

deskcalc.png