wonderbrush-icon_64.pngWonderBrush

Panel:Aplikácie
Umiestnenie:/boot/system/apps/WonderBrush
Dokumentácia:/boot/system/documentation/packages/wonderbrush/English
Nastavenia:~/config/settings/WonderBrush


WonderBrush je editor rastrovej a vektorovej grafiky. Ďalšie informácie nájdete na webstránke YellowBites a v lokálnej dokumentácii.