Översättningen av denna sida är inte komplett. Delar av innehållet kommer därför att visas på engelska.

wonderbrush-icon_64.pngWonderBrush

Deskbar:Program
Position:/boot/system/apps/WonderBrush
Dokumentation:/boot/system/documentation/packages/wonderbrush/English
Inställningar:~/config/settings/WonderBrush


WonderBrush is an editor for bitmap and vector graphics. Find more information and workshops at the YellowBites website and in the local documentation.