La traducció d'aquesta pàgina encara no està acabada. Fins que ho sigui, algunes part correspondrà a la versió anglesa.

wonderbrush-icon_64.pngWonderBrush

Barra d'eines:Aplicacions
Ubicació:/boot/system/apps/WonderBrush/WonderBrush
Documentació:/boot/system/apps/WonderBrush/Documentation en
Preferències:~/config/settings/WonderBrush


WonderBrush is an editor for bitmap and vector graphics. Find more information and workshops at the YellowBites website and in the local documentation.