wonderbrush-icon_64.pngWonderBrush

Deskbar:Aplikacje
Ścieżka:/boot/system/apps/WonderBrush
Dokumentacja:/boot/system/documentation/packages/wonderbrush/Polski
Ustawienia:~/config/settings/WonderBrush


WonderBrush jest edytorem grafiki bitmapowej i wektorowej. Więcej informacji i poradników znajdziesz na stronie YellowBites oraz w lokalnej dokumentacji.