Översättningen av denna sida är inte komplett. Delar av innehållet kommer därför att visas på engelska.
Index
Keyboard shortcuts
Built-in commands

vision-icon_64.pngVision

Deskbar:Program
Position:/boot/system/apps/Vision/Vision
Inställningar:~/config/settings/Vision/*


Vision är en IRC-klient ursprungligen utvecklad för BeOS. Dokumentation och bugghanterare finns på Visions hemsida.

Du kan få hjälp från andra Haikuanvändare och -utvecklare på Haiku kanaler på olika språk.
The mest välbesökta är den engelskspråkiga #haiku på irc.oftc.net.

Some advice, especially if you're new to IRC:

vision.png

index Keyboard shortcuts

Vision provides a few handy keyboard shortcuts:

TABTab-completion like in Terminal: After entering a few letters of a nickname, hitting TAB completes to the first matching nickname.
/ When the input control has focus, this will cycle through your recently entered text.
ALT / Activates the window that appears above / below the currently active (selected) one in the "Window list"
SHIFT ALT / Similar to ALT / , but with a twist. Instead of activating the window immedietly above / below the current one, it looks ahead. If there are any windows with higher status bits then the current window, it jumps to those. It jumps to the highest found status bit first.
To understand this, you must know that Vision color codes windows in the list with different "status bits" depending on how its contents have changed since it last had focus:
  • black - no new text
  • gray - new text, but nothing exciting (joins, parts, etc.)
  • green - someone has said something
  • red - someone has said something, and mentioned your nickname
Vision treats these with sequential priority. When you press SHIFT ALT / , Vision will first jump to a red window above / below the current one if it sees one. If it doesn't see a red one, it will jump to a green one, and so on.

index Built-in commands

Here's a list of built-in commands, taken with permission from Vision's website.

The syntax:

/COMMANDthe command
<required>a required parameter
[optional]an optional parameter
|a logical OR
...more parameters possible