bootmanager-icon_64.pngSprávca zavádzania

Panel:Žiadny záznam, zvyčajne sa spúšťa z menu Nástroje Inštalátora
Umiestnenie:/boot/system/apps/BootManager
Nastavenia:žiadne
Zálohy MBR sa štandardne ukladajú do ~/config/settings/bootman/


Ak nepridáte oblasť Haiku do existujúceho správcu zavádzania ako GRUB, Správca zavádzania Haiku môže nainštalovať malé zavádzacie menu do MBR (Master Boot Record), ktoré vyzerá takto:

bootmenu.png
Správca zavádzania zatiaľ nie je dobre otestovaný a stále má zopár obmedzení, na ktoré sa bude sťažovať v prípade ich nesplnenia: menu môže byť nainštalované iba na vašom prvom pevnom disku a vyžaduje 2KiB miesta po Master Boot Record (MBR).

Správca zavádzania vás riadi počas celého inštalačného procesu zavádzacieho menu.

index Výber cieľového disku

bootmanager-1.png

Správca zavádzania vás privíta zoznamom dostupných jednotiek, z ktorých si vyberiete cieľovú jednotku. Ak sa na tejto jednotke už nachádza menu zavádzania, bude dostupné tlačidlo Odinštalovať, ktoré vás prevedie jednoduchým procesom obnovenia predtým zálohovaného MBR, čím sa odstráni menu zavádzania.
Inak pokračujte stlačením tlačidla Nainštalovať.

index Zálohovanie Master Boot Record (MBR)

V prípade, že sa niečo pokazí alebo len budete chcieť znova odstrániť menu zavádzania, Master Boot Record (MBR) je teraz uložený. Toto je očividne veľmi dôležitý krok - uistite sa, že náhodou napríklad neprepíšete nejakú inú zálohu MBR z niektorých predchádzajúcich experimentov.

bootmanager-2.png bootmanager-3.png

Iba vyberte cieľ pre záložný súbor „MBR“ alebo nechajte predvolenú cestu. Po stlačení tlačidla Ďalej dostanete potvrdenie o tom, či sa záloha podarila.

index Konfigurácia menu zavádzania

bootmanager-4.png bootmanager-5.png

Ďalej vám bude predložený zoznam oblastí na jednotke destinácie. Zaškrtávaním určujete, ktoré položky sa objavia v menu zavádzania, textové políčka vám umožňujú položky premenovať.

Potom si z rozbaľovacieho menu vyberiete, z ktorej diskovej oblasti chcete predvolene zavádzať a nastavíte časovač posuvníkom nižšie. „Okamžite“ znamená, že menu zavádzania bude vynechané, „Nikdy“ menu zavádzania zastaví. Časovač môžete počas zavádzania preskočiť držaním klávesu ALT.

index Zapísanie menu zavádzania

bootmanager-6.png bootmanager-7.png

Predtým, ako sa menu zavádzania zapíše do MBR, sa zobrazí zhrnutie vašej konfigurácie a poslednú šancu na zrušenie operácie. Nebojte sa ale, pokiaľ je záloha MBR v bezpečí, môžete jednoducho zvrátiť všetky zmeny. Ak by nastal vážnejší problém, môžete stále zavádzať Haiku z inštalačného CD alebo USB flash disku a znova zapísať MBR zálohu pomocou Správcu zavádzania.