Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.

activitymonitor-icon_64.pngMonitor aktivity

Panel:Aplikácie
Umiestnenie:/boot/system/apps/ActivityMonitor
Nastavenia:~/config/settings/ActivityMonitor settings


You can track system resources by launching the ActivityMonitor and activating different items of interest.

activitymonitor.png

Kliknutím pravého tlačidla myši na okno môžete pridať všetky druhy zdrojov:
Využitú pamäť, Vyrovnávaciu pamäť, Odkladací priestor, Využitie CPU, Sieť - prijaté/odoslané, Výpadky stránok, Semafory, Porty, Vlákna, Tímy, Bežiace aplikácie, Schránka bez formátu, Textová schránka, Mediálne uzly.

Pod grafom sa nachádza legenda (ktorá sa dá schovať pomocou kontextového menu). Môžete meniť farby grafov a pozadia okna pomocou akéhokoľvek výberu farby, napr. v Icon-O-Matic. Farbu jednoducho pretiahnite do grafu myšou.

Viac náhľadov môžete pridať v menu Súbor v prípade, že by grafy boli preplnené.

The Settings menu opens a panel to set the Update time interval, that is basically how fast the graph is scrolling by. You can also use the mouse wheel on the graph to temporarily change the speed.

Každý náhľad má svoju vlastnú rúčku Replikanta, teda môže byť umiestený napríklad na Desktop.