Tłumaczenie tej strony jest niekompletne. Nieukończone części wyświetlane są w języku angielskim.

activitymonitor-icon_64.pngMonitorAktywności

Deskbar:Aplikacje
Ścieżka:/boot/system/apps/ActivityMonitor
Ustawienia:~/config/settings/ActivityMonitor settings


Możesz śledzić użycie zasobów systemowych uruchamiając MonitorAktywności i aktywując interesujące Cię elementy.

activitymonitor.png

By right-clicking into the window, you can toggle the display of all kinds of resources:
Used/Cached memory, Swap space, CPU speed/usage, Network receive/send, and even more technical info under Additional items.

Poniżej wykresu znajduje się legenda, którą można ukryć za pomocą menu kontekstowego. Możesz zmieniać kolory linii i tła wykresów za pomocą metody przeciągnij i upuść z dowolnej palety kolorów, np. w Icon-O-Matic.

Możesz dodać więcej wykresów z menu Plik jeśli na którymś z nich zrobi się zbyt ciasno.

The Settings menu opens a panel to set the Update time interval, that is basically how fast the graph is scrolling by. You can also use the mouse wheel on the graph to temporarily change the speed.

Każdy wykres ma swój uchwyt replikanta dzięki czemu może być przeniesiony np. na pulpit.