The translation of this page isn't yet complete. Until it is, unfinished parts use the English original.

activitymonitor-icon_64.pngMonitorAktywności

Deskbar:Aplikacje
Ścieżka:/boot/system/apps/ActivityMonitor
Ustawienia:~/config/settings/ActivityMonitor settings


You can track system resources by launching the ActivityMonitor and activating different items of interest.

activitymonitor.png

Klikając prawym przyciskiem myszy na wykresie możesz włączyć śledzenie różnych zasobów:
Użyta/Skeszowana pamięć, Pamięć wymiany, Użycie procesora, Otrzymane/Wysłane przez sieć, Błędy stronicowania, Semafory, Porty, Wątki, Zespoły, Uruchomione aplikacji, Rozmiar schowka binarnego/tekstowego, Media-węzły.

Poniżej wykresu znajduje się legenda, którą można ukryć za pomocą menu kontekstowego. Możesz zmieniać kolory linii i tła wykresów za pomocą metody przeciągnij i upuść z dowolnej palety kolorów, np. w Icon-O-Matic.

Możesz dodać więcej wykresów z menu Plik jeśli na którymś z nich zrobi się zbyt ciasno.

Menu Ustawienia otwiera panel pozwalający ustawić interwał odświeżania.

Każdy wykres ma swój uchwyt replikanta dzięki czemu może być przeniesiony np. na pulpit.