La traducció d'aquesta pàgina encara no està acabada. Fins que ho sigui, algunes part correspondrà a la versió anglesa.

activitymonitor-icon_64.pngMonitor d'Activitat

Barra d'eines:Aplicacions
Ubicació:/boot/system/apps/ActivityMonitor
Preferències:~/config/settings/ActivityMonitor settings


You can track system resources by launching the ActivityMonitor and activating different items of interest.

activitymonitor.png

By right-clicking into the window, you can toggle the display of all kinds of resources:
Used/Cached memory, Swap space, CPU speed/usage, Network receive/send, and even more technical info under Additional items.

Sota el gràfic hi ha una llegenda (que es pot amagar des del menú contextual). Podeu canviar els colors del gràfic i el fons arrossegant i enganxant des de qualsevol gestor de color, com ara Icon-O-Matic.

Podeu afegir més vistes des del menú Fitxer si està massa atapeït.

The Settings menu opens a panel to set the Update time interval, that is basically how fast the graph is scrolling by. You can also use the mouse wheel on the graph to temporarily change the speed.

Cada vista disposa d'unes nanses Replicadores que permeten moure'la, per exemple, a l'Escriptori.