Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.

codycam-icon_64.pngCodyCam

Panel:Aplikácie
Umiestnenie:/boot/system/apps/CodyCam
Nastavenia:~/config/settings/codycam


CodyCam lets you take pictures at a specified interval from a connected webcam or any other video-in device and save them via FTP.

My very temporarily installed cam in Dartmoor National Park.

Vľavo pod náhľadom nastavujete názov názov súboru, ktorému bude pridaná prípona so stúpajúcim číslom pre každý ďalší obrázok. Pod tým sa rozhodujete, v akom formáte chcete obrázky uložiť a rýchlosť v akej sú zaznamenávané.

Vpravo vyberáte buď FTP alebo sFTP (ak je dostupné SSH) a zadávate údaje potrebné na ukladanie obrázkov na serveri.