Tłumaczenie tej strony jest niekompletne. Nieukończone części wyświetlane są w języku angielskim.

codycam-icon_64.pngCodyCam

Deskbar:Aplikacje
Ścieżka:/boot/system/apps/CodyCam
Ustawienia:~/config/settings/codycam


CodyCam lets you take pictures at a specified interval from a connected webcam or any other video-in device and save them via FTP.

My very temporarily installed cam in Dartmoor National Park.

Po lewej, pod podglądem, możesz ustawić nazwę pliku, do której doklejany będzie numer kolejnych zdjęć. Niżej wybierasz format obrazu oraz odstęp czasowy.

Po prawej określasz dane serwera FTP lub sFTP (jeżeli SSH jest dostępne) niezbędne do wgrywania zdjęć.