Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.

locale-icon_64.pngLocale

Panel:Nastavenia
Umiestnenie:/boot/system/preferences/Locale
Nastavenia:~/config/settings/Locale settings


Lokalizačný systém Haiku zahŕňa nielen nahrádzanie textov ich prekladmi, ale aj komplexnejšie úlohy, ako napríklad formátovanie čísel, dátumov a časov tak, aby vyhovovali nastaveniam Locale, ktoré ste si zvolili.

Ak by ste radi pomohli s prekladom alebo by ste chceli začať s jazykom, ktorý momentálne chýba, prosím, kontaktujte poštovú konferenciu Haiku-i18n.

indexJazyk

Haiku bolo preložené do tuctov jazykov, ale nanešťastie, niektoré z prekladov ešte nie sú dokončené. Z tohto dôvodu si môžete vybrať viac než jeden jazyk ako „Preferované jazyky“. Ak nejaký text chýba v preklade, nahradí sa slovami z nasledujúceho preferovaného jazyka. Angličtina je prednastavená ako posledná záložná možnosť (aj v prípade, že sa nenachádza v zozname).

locale-language.png

V tomto prípade je ako prednastavený jazyk nastavená španielčina. Prvá záloha je čeština, a ak aj v tomto jazyku text chýba, bude zobrazený jeho anglický ekvivalent.
Ako môžete vidieť, rozbalenie záznamu jazyka na ľavej strane odhalí pod-záznamy pre konkrétne varianty alebo dialekty jazyka (ak sú dostupné).

indexFormátovanie

Na záložke Formátovanie môžete nastaviť formát dátumu, času, čísel a meny nezávisle na nastaveniach vášho prednastaveného jazyka.

locale-formatting.png

You may be a Spanish fellow located in the Italian speaking part of Switzerland. So, you'd prefer your system in Spanish, but numbers and currency formatted like at work: Swiss/Italian.
If you're more comfortable with your Spanish names for days and months (think of the modified dates of files, for example), you can override this time-specific formatting with the checkbox Use month/day-names from preferred language.

Samozrejme, že tento príklad nie je práve najbežnejší, ale ilustruje flexibilitu systému.

Another option is to Translate application and folder names. Disable the checkbox if you prefer the graphical interface localized, while retaining the original English names for preference panels, applications and standard folder names.


Zmeny sú aplikované okamžite, ale práve bežiace programy môžu vyžadovať zatvorenie a opätovné spustenie než sa v nich prejaví nové nastavenie.

Predvolené vráti všetko na predvolené hodnoty
Vrátiť späť vráti späť nastavenia, ktoré boli aktívne, keď ste spustili nastavenia Locale.