Tłumaczenie tej strony jest niekompletne. Nieukończone części wyświetlane są w języku angielskim.

locale-icon_64.pngJęzyk i format

Deskbar:Preferencje
Ścieżka:/boot/system/preferences/Locale
Ustawienia:~/config/settings/Locale settings


System lokalizacji Haiku obejmuje nie tylko zamianę komunikatów w języku angielskim na ich tłumaczenia, ale też bardziej skomplikowane zadania, takie jak formatowanie liczb, dat oraz czasu w sposób odpowiadający ustawieniom językowym.

Jeżeli chcesz pomóc z tłumaczeniem lub rozpocząć nowe, skontaktuj się z nami na liście mejlingowej Haiku-i18n.

indexJęzyk

System Haiku został przetłumaczony na kilkanaście języków, ale niestety niektóre z tych tłumaczeń nie są kompletne. Z tego powodu możliwe jest wybranie kilku preferowanych języków. Jeżeli w jednym z nich brakuje danego tłumaczenia, zostanie ono wybrane z kolejnego języka na liście. Angielski jest zawsze na jej końcu, nawet jeśli nie jest wyświetlony.

locale-language.png

W tym przykładzie preferowanym językiem jest hiszpański, zapasowym – włoski, a jeżeli i w nim brakuje tłumaczenia, wybrany zostaje angielski.
Jak widać, rozwijanie wpisów na liście z lewej strony, pokazuje różne warianty oraz dialekty danego języka (jeżeli istnieją).

indexFormatowanie

Na karcie Formatowanie można ustawić sposób formatowania dat, godzin, liczb i walut niezależnie od ustawień preferowanego języka.

locale-formatting.png

You may be a Spanish fellow located in the Italian speaking part of Switzerland. So, you'd prefer your system in Spanish, but numbers and currency formatted like at work: Swiss/Italian.
If you're more comfortable with your Spanish names for days and months (think of the modified dates of files, for example), you can override this time-specific formatting with the checkbox Use month/day-names from preferred language.

Oczywiście powyższy przykład nie zdarza się zbyt często, ale pokazuje elastyczność systemu.

Another option is to Translate application and folder names. Disable the checkbox if you prefer the graphical interface localized, while retaining the original English names for preference panels, applications and standard folder names.


Wszystkie ustawienia są natychmiast stosowane, chociaż w przypadku już działających aplikacji wymagane jest ich ponowne uruchomienie.

Przywróć domyślne ustawia domyślne wartości dla każdego z pól.
Cofnij przywraca ustawienia aktywne w momencie uruchomienia panelu preferencji.