Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.

webpositive-icon_64.pngWebPositive

Panel:Aplikácie
Umiestnenie:/boot/system/apps/WebPositive
Nastavenia:~/config/settings/WebPositive/ - Konfiguračné súbory, cookies, vyrovnávacia pamäť a história prehliadania
~/config/settings/WebPositive/Bookmarks - Všetky záložky ako samostatné súbory


WebPositive, alebo skrátene Web+, je pôvodný prehliadač Haiku. Jedna časť jeho názvu, je špička klobúku na jednoduché NetPositive BeOS, druhý ukazuje na moderný základ: WebKit. Táto open source vykresľovacia HTML knižnica je v centre hlavného prúdu ostatných prehliadačov, rovnako ako Safari na Mac OS X a Google Chrome. Vďaka tomu, že využíva neustále sa vyvíjajúci WebKit, Web+ bude schopný udržať krok s novými webovými technológiami.

webpositive.png

Rozhranie WebPositive je celkom jednoduché: V menu je ďalší panel s tlačidlami pre navigáciu na predchádzajúcu a nasledujúcu stránky v histórii prehliadania, zastaviť načítanie stránky a (voliteľne) tlačidlo pre prechod na domovskú stránku.
Potom nasleduje riadok s adresou, kam sa zadáva URL stránky.
Pod týmto navigačným panelom sa objavia webové stránky. Môžete otvoriť viac stránok súbežne vložením ich do vlastnej karty.
V dolnej časti okna je stavový riadok, ukazujúci URL adresu načítavanej stránky alebo odkazu nad ktorým je ukazovateľ myši. Kým sa stránka načítava, na pravej strane sa zobrazuje panel priebehu.

indexNastavenia

Z ponuky Oknomôžte otvoriť panel Nastaveniapre konfiguráciu niektoré základy WebPositive.

webpositive-settings.png

The first tab deals with general settings: What file or URL serves as a Start page, what's used as a Search page (if you set a Custom search engine, "%s" is used for the search term variable), what Download folder is used for stuff you get from the net.
Two pop-up menus let you decide what page to load - if any - when opening a new window or tab.
Via the following checkboxes you can avoid showing the tab bar when there's only one page open anyway. WebPositive's interface can be told to automatically hide in full screen mode, and the mouse pointer can be automatically hidden whenever it's not moved for a while.
Finally, you can decide to include the "Home" button in the navigation bar and set the number of days the browser remembers the sites you have visited in its history.

Na druhej karte si môžete vybrať písmo použité pre štandardné, pätkové, bezpätkové a neproporcionálne písma a nastaviť ich predvolené veľkosti.

Posledná karta je použitá na konfiguráciu proxy servera.

indexPrehliadanie

Ak ste už niekedu nejaký prehliadač používali, WebPositive by vás nemal prekvapiť. Namiesto toho, aby sme uviedli všetky ponuky a funkcie, pozrime sa iba na vybrané body.

indexZáložky

WebPositive's bookmarks are managed as files and folders in ~/config/settings/WebPositive/Bookmarks/. Adding a bookmark will create a new file there. Alternatively, you can drag and drop the site's 'favicon' in front of the URL to any open Tracker window or the Desktop, or even into the Bookmark bar (activated with View | Show bookmark bar).
You quickly open the Bookmarks folder with Manage Bookmarks…

webpositive-bookmarks

Môžete zmeniť URL záložiek, meno, titul a zadať kľúčové slová, rovnako ako s akýmkoľvek iným súborom s atribútmi. Len sa uistite, že máte všetky ich stĺpce zobrazené pomocou ponuky Atribúty Trackeru, potom vyberte súbor, stlačte kláves ALT E a začnite editovanie atribútu, zmeňte stĺpce atribútov TAB.
Môžete triediť záložky do rôznych zložiek, ktoré sami vytvoríte.

Pomocou Trackera pre správu a prehliadanie záložiek môžete zdvihnúť jeho jedinečné vlastnosti rýchlo nájsť to, čo hľadáte.
Aktivácia Filtrovania pri zadávani v Predvoľbách Trackera, môžete okamžite zmenšiť zoznam záložiek zhodujúcich sa s filtrovacím reťazcom. Niekoľko viac alebo presunie výber a stlačenie tlačidla ENTER otvorí stránku. Uistite sa, že zobrazujete všetky stĺpce atribútov aby ste aplikovali filter na meno, titul, URL a kľúčové slová.

Aby to fungovalo, všetky záložky by mali byť v adresári ~/config/settings/WebPositive/Bookmarks/ a len kópie by mali byť radené do vlastnom podpriečinku pre použitie v ponuke Záložky WebPositive (ak vôbec). Tiež, v skutočnosti vyplnenie kľúčových slov atribút pomáha ..

indexSťahovanie

Okno | Sťahovanie otvára okno vymenúvavajúce všetky uplynulé a prebiehajúce sťahovania:

webpositive-downloads.png

V súčasnej dobe sťahovanie súborov je zobrazené s rastúcim stavovým panelom, podobne ako kopírovanie súborov v aplikácii Tracker, informáciou o rýchlosti sťahovania, veľkosťou súboru a očakávanou dobou ukončenia. Tlačidlá vpravo umožnia Ukončiť a Reštartovať sťahovanie, alebo Otvoriť súbor, alebo Odstrániť jeho položku zo zoznamu. Tlačidlá Odstrániť chýbajúce a Odstrániť dokončené na spodnej strane, pre všetky položky v tomto zozname. "Chýbajúce" sú súbory, ktoré boli odstránené v tejto dobe.

Presunutie súboru, ktorý je v súčasnosti sťahovaný do Koša sa zastaví jeho sťahovanie. Môžete si tiež všimnúť, že jeho ikona sa stáva „zástupná“.
Všeobecne platí, že WebPositive je veľmi tolerantný, pokiaľ ide o správu súborov s Trackerom. Súbory možno premenovať alebo presunúť, aj keď sa sťahujú a dokonca aj po skončení sťahovania, tieto zmeny sa prejavia v okne Sťahovania,

Premýšľali ste niekedy z akej stránky ste stiahli príslušný balík, obrázok alebo iný súbor? Môžete to dohľadať otvorením súboru Diskovou sondou a pozrite sa na jeho META:url atribút.

Chcete mať URL trvale zobrazenú v sťahovacej zložke? Stačí do neho len skopírovať záložky, majte zobrazený stĺpec URL atribútu a znovu odstrániť záložku.

indexKlávesové skratky

Tu je niekoľko užitočných skratiek:

ALT TOtvorí novú kartu.
ALT W Zatvorí aktuálnu kartu.
ALT N Otvorí nové okno.
SHIFT ALT W Zatvorí aktuálne okno.
ALT ENTER Prepína režim celej obrazovky.
ALT R alebo F5 Obnoví aktuálnu stránku.
ALT H Otvorí domovskú stránku.
ALT D Zobrazí/skryje okno sťahovania.
ALT F Zobrazuje vyhľadávacie lištu pre vyhľadávanie na stránke (skryjete s ESC).
ALT B Vytvorí záložku aktuálnej stránky.
ALT M Správa záložiek, otvorením priečinka záložiek.
ALT Predchádzajúca stránka v histórii.
ALT Ďalšia stránka v histórii.
ALT + / - Increases/decreases the size of the webpage's elements (same as ALT + mouse wheel).