Bu sayfanın çevrilmesi henüz tamamlanmamıştır. Tamamlanana kadar henüz bitirilmeyen kısımlar İngilizce metni kullanır.

webpositive-icon_64.pngWebPositive

Masaüstü Çubuğu:Uygulamalar
Konum:/boot/system/apps/WebPositive
Ayarlar:~/config/settings/WebPositive/ - Yapılandırma dosyaları, çerezler, önbellek ve tarama geçmişi
~/config/settings/WebPositive/Bookmarks - Tüm yer imleri ayrı ayrı dosyalardan oluşur


WebPositive veya kısaca Web+, Haiku'nun kendine özel web tarayıcısıdır. Adının bir parçası BeOS'un web tarayıcısı olan NetPositive'e, diğer bir parçası da çağdaş altyapısını oluşturan WebKit'e bir atıftır. Bu açık kaynaklı HTML dokuma kitaplığı macOS üzerinde Safari ve Google'ın Chrome web tarayıcısının da altyapısını oluşturmaktadır. Sürekli gelişen ve kendini yenileyen Web+ ile yeni web teknolojilerinini deneyimleyebilirsiniz.

webpositive.png

WebPositive'in arabirimi oldukça yalındır: Bir menü çubuğunun altında İleri/Geri düğmeleri, (isteğe bağlı olarak) sayfanın yüklenmesini durdurmak için bir Dur düğmesi ve Ana Sayfa'nıza gitmek için başka bir düğme.
Hemen sonrasında URL'leri girebileceğiniz bir adres çubuğu gelir.
Bu bölümün hemen altında web sayfaları görüntülenir. Aynı anda birden çok web sayfasını sekmeler kullanarak açabilirsiniz.
. Pencerenin alt kısmında yüklenen URL'yi veya üzerine getirilen linkin ayrıntılarını görüntüleyen bir durum çubuğu bulunur. Web sayfaları yüklenirken sağ yanda bir ilerleme çubuğunu görebilirsiniz.

indexAyarlar

Pencere menüsünden WebPositive'in mevcut ayarlarını düzenlemek için Ayarlar panelini açabilirsiniz.

webpositive-settings.png

İlk sekmede genel ayarlar bulunur: Hangi dosya veya URL'nin Başlangıç sayfasıolarak kullanılacağı, Arama sayfası'nın ne olacağı (eğer Özel bir arama motoru koyarsanız "%s" arama terimi değişkeni olarak kullanılır), internetten indirdiğiniz ıvır zıvır için hangi İndirmeler klasörü'nün kullanılacağı gibi.
İki açılır menüden bir sekme veya pencere açtığınızda neyin yükleneceğini seçebilirsiniz.
İzleyen onay kutularıyla yalnızca bir sayfa açıkken sekme çubuğunu gizleyebilirsiniz. WebPositive'in arayüzü tam ekran kipindeyken tümüyle gizlenebilir ve fare imleci belirli bir süre etkinlik olmazsa kendiliğinden gizlenebilir.
Son olarak, "Anasayfa" düğmesini dolaşım çubuğunda gizleyebilir ve tarayıcının göz atma geçmişini kaç gün belleğinde tutacağını belirleyebilirsiniz.

İkinci sekmede ise hangi standart, serif, serif olmayan ve sabit genişliklikli yazıtiplerinin kullanılacağını ve öntanımlı boyutlarını ayarlayabilirsiniz.

Son sekmede vekil sunucu ayarları bulunur.

indexTarama

Eğer daha önce bir tarayıcı kullandıysanız, WebPositive size gayet tanıdık gelecektir. Bütün menü ögelerinin ve özelliklerin üzerinden teker teker geçmek yerine yalnızca birkaç önemli noktanın üzerinde duralım.

indexYer İmleri

WebPositive's bookmarks are managed as files and folders in ~/config/settings/WebPositive/Bookmarks/. Adding a bookmark will create a new file there. Alternatively, you can drag and drop the site's 'favicon' in front of the URL to any open Tracker window or the Desktop, or even into the Bookmark bar (activated with View | Show bookmark bar).
You quickly open the Bookmarks folder with Manage Bookmarks…

webpositive-bookmarks

Bir yer iminin adını, URL'sini, başlığını ve anahtar sözcüklerini herhangi başka bir dosyanınkini değiştirir gibi değiştirebilirsiniz. Değiştirmek istediğiniz veri türünün İzleyici'nin Öznitelikler menüsünü kullanarak görüntülendiğinden emin olduktan sonra bir dosyayı seçin ve ALT E düğmelerine basarak düzenlemeye başlayın; başka bir sütuna geçmek içinse TAB düğmesini kullanın.
Yer imlerini kendinizin oluşturacağı klasörleri kullanarak da organize edebilirsiniz.

Yer imlerini düzenlemek için İzleyici'yi kullanarak istediğinizi bulmak için onun eşsiz özelliklerinden yararlanabilirsiniz.
Hemen bulan süzme'yi İzleyici tercihlerinden etkinleştirerek, yer imleri listenizi arama sözcükleri ile sınırlandırabilirsiniz. veya düğmeleri ile istediğiniz dosyaya gelip ENTER düğmesine basmak siteyi açar. Süzgecin tüm özniteliklere uygulandığından emin olmak için tüm sütunların görüntülendiğinden emin olun.

Bunun çalışması için tüm yer imlerinin ~/config/settings/WebPositive/Bookmarks/ klasöründe tutulması gerekmektedir.

indexİndirmeler

Pencere | İndirmeler tüm geçmiş ve süren indirmeleri içeren bir pencere açar:

webpositive-downloads.png

İndirilmesi süren dosyalar İzleyici'deki dosya kopyalama ilerleme penceresine benzer bir ilerleme çubuğu ile gösterilirler. Bu çubuk ile birlikte dosya bilgisi, indirme hızı ve bitiş zamanı da belirtilir. Sağ yandaki düğmeler indirmeyi duraklatmanıza, iptal etmenize, açmanıza ve listeden kaldırmanıza olanak verir. Bulunamayanları kaldır and Bitenleri kaldır düğmeleri, bu kriterlere uyan tüm indirmelere uygulanır. "Bulunamayanlar", indirildiğinden bu yana silinen dosyaları belirtir.

İndirilmesi süren bir dosyası Çöp'e taşıma indirmeyi durdurur. Dosya simgesi bu sırada "hayaletleşir".
WebPositive genelde İzleyici ile birlikte gayet uyumlu çalışır. Dosyalar indirilirken adları değiştirilebilir veya taşınabilirler. İndirme bittikten sonra dosyada yapacağınız değişiklikler İndirmeler penceresine de yansıtılır.

Bir dosyayı indirdikten sonra nereden indirdiğinizi görmek istediğiniz oldu mu? Bunu öğrenmek için dosyayı DiskProbe ile açın ve META:url özniteliğine bakın.

URL'nin indirmeler klasöründe sürekli görünmesini ister misiniz? Yalnızca ona bir yer imi kopyalayın, yer iminin URL öznitelik sütununu açın ve yer imini kaldırın.

indexKlavye kısayolları

Aşağıda bazı yararlı klavye kısayollarını bulabilirsiniz:

ALT TYeni bir sekme açar.
ALT W Geçerli sekmeyi kapatır.
ALT N Yeni bir pencere açar.
SHIFT ALT W Geçerli pencereyi kapatır.
ALT ENTER Tam ekran kipini açar/kapatır.
ALT R or F5 Geçerli sayfayı yeniler.
ALT H Ana sayfayı açar.
ALT D İndirmeler penceresini gösterir/gizler.
ALT F Sayfa içi arama için arama çubuğunu gösterir (ESC düğmesi gizler).
ALT B Geçerli sayfayı yer imlerine ekler.
ALT M Yer imleri klasörünü açarak yer imlerini düzenlemenize olanak verir.
ALT Bir önceki sayfaya gider.
ALT Bir sonraki sayfaya gider.
ALT + / - Increases/decreases the size of the webpage's elements (same as ALT + mouse wheel).