Arbetsytor

Arbetsytor är virtuella skrivbord, komplett med egen upplösning, färgdjup och bakgrund. Upp till 32 arbetsytor kan skapas via Skärm inställningarna.

workspace_overviewpng.png

index Växla arbetsyta

Du kan växla mellan arbetsytor antingen genom att klicka i Arbetsytans skrivbordsprogram (visas i bilden ovan) eller genom att använda tangentbordskombinationen ALT Fx, där "x" är arbetsytans nummer. Det är en bra idé att arrangera dina arbetsytor i rader av fyra för att efterlikna utformningen av Fx tangenterna på ditt tangentbord.
Klickning på ett program eller ett av dess fönster i Deskbar kommer att skicka dig till den arbetsyta som den finns i.

Ett annat behändigt sätt är att använda CTRL ALT /// för att navigera mellan rader och kolumner hos de tillgängliga arbetsytorna. Om du även håller SHIFT nertryckt kommer det aktiva fönstret att följa med till den nya arbetsytan.

Du kan växla mellan två arbetsytor med ALT ` (den faktiska tangenten beror på vilken tangentuppsättning du använder - det är tangenten under ESC). Åter igen, om du håller SHIFT nertryckt kommer fönstret att följa med till en nya arbetsytan.