Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.
Obsah
Získanie účtu v Trac
Vytvorenie hlásenia o chybe
Chyby aplikácií
Chyby serverov
Chyby jadra
Kernel Debugging Land - KDL
Syslog
Výstup ladenia na obrazovku
Chyby hardvéru/ovládačov
Čo ďalej?

Nahlasovanie chýb

Keďže je nemožné, aby naši vývojári otestovali každú kombináciu hardvéru či každý možný spôsob interakcie s operačným systémom, spoliehame sa na našich používateľov, aby nám poslali spätnú väzbu ako veci fungujú u nich. Keďže Haiku je stále relatívne mladé, je veľmi pravdepodobné, že narazíte na chyby. ďakujeme vám za čas, ktorý venujete ich nahláseniu. Spolu môžeme Haiku vylepšovať, trochu po troche.

Aby bol náš nástroj na sledovanie chýb fungoval efektívne, je nevyhnutné dodržiavať Etiketu nástroja na sledovanie chýb.

index Získanie účtu v Trac

Aby ste mohli založiť hlásenie, musíte mať účet v Nástroji na sledovanie chýb Haiku.
Pri vytváraní účtu určite poskytnite vašu emailovú adresu, pretože je potrebné získať základné oprávnenia na zmenu hlásení. Určite sa krátko potom pozrite aj do spamového priečinka, pretože dôležité overovacie emaily tam často skončia.

index Vytvorenie hlásenia o chybe

Pred nahlásením chyby sa prosím uisitite, že už nebola nahlásená. Tiež na to môžete použiť funkciu hľadanie.
Potom, ako ste sa uistili, že chyba je jedinečná, uveďte čo najpresnejšie vaše informácie:

index Chyby aplikácií

When an application crashed, you can either save a report or write a core file (both saved to the Desktop) that you can attach to a bugreport, or you can evoke the Debugger.

If it's not a crashing bug, you may get useful information when starting the application from Terminal. Some applications provide logging and other options when started with certain parameters; try -h or --help to see if that is the case. As example, see the different logging levels of HaikuDepot.

index Chyby serverov

When vital servers like the app server, the registrar or the input server crash, you won't see the usual crash alert. Instead the whole screen will be cleared white and the Debugger will be started in text-mode, its output appearing directly on screen. Likely you will still be able to move the mouse, which will overwrite the white and Debugger output on screen. Applications still running (like ProcessController or the clock in the Deskbar) might also draw over the debugger output on screen.
Besides everything being more ugly and inconvenient, basically the same applies as for application bugs. Most importantly procure a back trace (bt command). You may need to take a picture of the screen with a digital camera, since you won't be able to copy the text anywhere.
Depending on what exactly crashed, you can try to save a crash report on the Desktop with save-report or write-core for a core file, and then press the power button once to try shutting cleanly down. If the power button doesn't work, there are also the commands shutdown and reboot.

index Chyby jadra

Chyby jadra sú zvyčajne tie, ktoré majú najzávažnejší vplyv a zároveň sa najťažšie ladia. Existujú rôzne druhy symptómov, ktoré pravdepodobne naznačujú problém s jadrom alebo ovládačom:

Pamätajte, že hoci iba posledný bod indikuje súvislosť s hardvérom, všetky ostatné symptómy môžu byť spôsobené aj chybou v ovládači hardvéru. Ak máte podozrenie, ktorá časť hardvéru alebo zodpovedajúci ovládač môže súvisieť s problémom, skontrolujte, či odstránenie alebo vypnutie hardvéru či ovládača pomôže. Napríklad ak podozrievate Wi-Fi, možno zistíte, že váš BIOS umožňuje ju vypnúť. Alebo ak nie, môžete odstrániť príslušný ovládač Wi-Fi z vašej inštalácie Haiku (pozri Zavádzač systému).

index Kernel Debugging Land - KDL

If the system hasn't entered KDL by itself, you can do that intentionally by invoking the keyboard shortcut ALT SysReq D (SysReq being the Print key, normally).
Note that in KDL your keyboard may not work. PS/2 keyboards always do, with USB keyboards it depends on the type of USB controller (UHCI/EHCI). Generally, the keyboard should be plugged into the port directly, not via any hubs. In some circumstances, the keyboard only works if one has entered KDL via the keyboard shortcut at least once. USB OHCI is not supported at the moment.

Samotné KDL je istým druhom shellu. Môžete vykonávať príkazy, ktoré vypisujú informácie o systéme. Nasledovné príkazy môžu byť zaujímavé:

bt (aka sc) Prints a back trace (aka stack crawl). If the system entered KDL on its on volition, a back trace is normally printed automatically. Enter the command if that didn't happen or part of it is obscured (e.g. when the stack trace is so long that it wrapped around) and your only way of providing the information to developers is by taking a picture of the screen.
ints Zobrazí ošetrené a neošetrené hardvérové prerušenia.
co (resp. continue) Opustí ladenie jadra a pokračuje v normálnej prevádzke systému ak je to možné.
reboot Okamžite reštartuje systém. Stratíte všetky neuložené dáta a aj tie, ktoré už boli uložené, ale zatiaľ neboli zapísané na disk.

Ďalšie informácie nájdete v článku Welcome to Kernel Debugging Land.

Výstup KDL sa zapisuje na sériový port (ak ho máte a ak máte príslušný kábel na pripojenie druhého počítača, môžete prostredníctvom neho zachytiť výstup pomocou terminálového programu) a do syslogu. Ak nemôžete opustiť KDL, nezapíše však sa do súboru syslog. Existuje voľba zavádzača systému, ktorá vám umožňuje zachytiť ho napriek tomu (pozri nižšie).

Môžete vygenerovať QR kódy z výstupu KDL, ktoré je možné previesť na text pomocou smartfónu alebo podobných zariadení. V príspevku na blogu QR Encode your KDL Output nájdete informácie o tom, ako získať dáta z KDL pomocou tejto funkcie.

index Syslog

Toto je preferovaný spôsob ako získať informácie zo systému, ktorý nejde naštartovať.
Syslog (skratka system log) obsahuje cenné informácie o tom, čo sa na vašom systéme stalo vrátane výstupu ladenia KDL. Zvyčajne je dobrý nápad pripojiť ho k súvisiacemu hláseniu v systéme Trac. Syslog sa zapisuje do súboru /boot/system/var/log/syslog. Pretože zapisovanie do súbory vyžaduje, aby bol systém funkčný, je možné, že posledný výstup po výskyte problému s jadrom sa do syslogu už nedostal (obzvlášť pri samovoľných reštartoch alebo reláciách KDL, v ktorých nemožno pokračovať).

The option Enable debug syslog in the boot loader's Debug menu makes the syslog persistent. If the option Save syslog from previous session during boot is activated in the boot loader options (as it is by default), you'll find the syslog of your last session as /boot/system/var/log/previous_syslog.
If you're not able to boot to get to the previous_syslog, you have to enter the boot loader menu by holding down SHIFT (or SPACE when booting via UEFI) while booting.
In the boot loader's Debug menu you should find the entries Display syslog from previous session and Save syslog from previous session. The former displays the syslog on screen, the latter allows you to save it as a file to disk. Note that at the moment only FAT32 volumes are supported for saving the file. If you want to use a USB stick, but have plugged it in too late so that it isn't recognized yet, you can reset the machine and re-enter the boot loader menu. Note: Don't accidentally boot any operating system or the data will be lost.

index Výstup ladenia na obrazovku

The on-screen debug output is useful only for debugging very specific issues and is known to have (timing) issues. Don't use it, if you don't have to.
This is only relevant when Haiku fails to boot on your machine and the Debug syslog option doesn't work for some reason. Before the Haiku boot logo appears, hold SHIFT (or SPACE when booting via UEFI) to enter the boot loader menu. Select Select debug options. Near the bottom, Enable on screen debug output will be listed. (Note: The other options could be enabled in an attempt to boot Haiku. If Haiku will boot only when one or more options are activated, be sure to mention which ones.)
Finally select Return to main menu and then Continue booting.
One or more pages of text will display on the screen, only the last few lines need to be included on your ticket. There's more information on the Boot Loader.

index Chyby hardvéru/ovládačov

Ak sa potýkate s chybou súvisiacou s hardvérom alebo ovládačom, mali by ste k hláseniu priložiť nasledovné informácie vo forme textových súborov:

- listdev Podrobný výpis vášho hardvéru vrátane dodávateľa a PCI ID, podobný ako lshw a lspci v Linuxe.
- listusb -v Za predpokladu, že sa problém týka USB, je podobný ako lsusb.
- open /var/log/syslog The primary system log used by Haiku, see Syslog above, akin to on screen debugging during boot. With the open command you can crop down the relevant part of the syslog in a text editor.
- listimage | grep drivers/ Vypíše všetky použité ovládače.
- usb_hid_report In case of USB input devices, add the /tmp/usb_hid_report_descriptor_*.bin file.
- ints Dostupné iba v rámci (KDL) Kernel Debugging Land (pozri vyššie). Zobrazuje použitie prerušení. Nemalo by sa vyskytovať mnoho takých, ktoré používajú viaceré zariadenia.
- On screen debug output (a debug boot time option, see above).

Prvé štyri príkazy sú zadané do Terminálu. Keď za príkaz pridáte > output.txt, výstup sa zapíše do textového súboru s názvom „output.txt“, ktorý môžete priložiť k vášmu hláseniu chyby alebo emailu.

index

After the bug has been reported, a developer will look at your bug and try to classify it. Remember, we are all volunteers, and as such, sometimes a bug report might go unanswered for a while. Adding new information when it becomes available usually helps getting a bug picked up quicker, but do not try to 'bump' the bug up by adding non-descriptive comments.

Remember, reporting a bug is not something you spend a little time on and then you are done. If you reported a bug, then you are part of the Haiku development process. Developers might come up with questions while they are trying to fix your bug. Please stay around to answer these. Consider your participation 'done' when the bug is marked as 'fixed'.