Översättningen av denna sida är inte komplett. Delar av innehållet kommer därför att visas på engelska.

bepdf-icon_64.pngBePDF

Deskbar:Program
Position:/boot/system/apps/BePDF/BePDF
Dokumentation:/boot/system/apps/BePDF/docs/*
Inställningar:~/config/settings/BePDF


BePDF är en snabbstartande PDF-läsare. Förutom visning stöder den anteckningar och användardefinerade bokmärken för okrypterade PDF:er. Den är helt översatt till 20 språk för tillfället, och fler språk kan enkelt läggas till via textfiler.

Documentation is available as HTML or PDF. The latter will also open from the menu Help | Show Help…