La traducció d'aquesta pàgina encara no està acabada. Fins que ho sigui, algunes part correspondrà a la versió anglesa.

bepdf-icon_64.pngBePDF

Barra d'eines:Aplicacions
Ubicació:/boot/system/apps/BePDF/BePDF
Documentació:/boot/system/apps/BePDF/docs/*
Preferències:~/config/settings/BePDF


BePDF és un visualitzador de PDF que arrenca ràpidament. A més de visualitzar, permet fer anotacions, i afegir punts de llibre als PDFs no encriptats. Actualment està totalment localitzat en 20 llengües i és fàcil afegir més llengües fent servir fitxers de text.

Documentation is available as HTML or PDF. The latter will also open from the menu Help | Show Help....