Översättningen av denna sida är inte komplett. Delar av innehållet kommer därför att visas på engelska.

expander-icon_64.pngExpanderare

Deskbar:Finns ej. Startas genom att dubbel-klicka på ett arkiv.
Position:/boot/system/apps/Expander
Inställningar:~/config/settings/Expander_Settings


Expanderaren är ett litet verktyg som kan packa upp några av de vanligaste arkivformaten, exempelvis zip, gzip, bzip2, rar och tar.gz.
Dubbel-klicka på ett arkiv för att starta Expanderaren:

expander.png

KällaALT Oöppnar en fildialog för val av arkiv att packa upp.
MålmappALT Döppnar en dialogruta för val av målmapp.
ExpanderaALT Estartar uppackningen. Kan avbrytas med ALT K.

Du kan visa/gömma arkivets innehåll genom att bocka för/av Visa innehåll, eller använda tangentkombinationen ALT L.

Expanderaren kan bara packa upp hela arkiv.
Du kan inte expandera individuella filer eller lägga till/ta bort filer från ett arkiv.

Settings | Settings… or ALT S opens a preference panel that offers some useful settings to adjust Expander's behavior.
The options are all self-explanatory:

expander-preferences.png