Bu sayfanın çevrilmesi henüz tamamlanmamıştır. Tamamlanana kadar henüz bitirilmeyen kısımlar İngilizce metni kullanır.
İçindekiler
Klavye
Fare
İzleme Dörtgeni

input-icon_64.pngGirdi Aygıtları

Masaüstü Çubuğu:Tercihler
Konum:/boot/system/preferences/Input
Ayarlar:~/config/settings/Keyboard_settings
~/config/settings/Mouse_settings
~/config/settings/Touchpad_settings


Girdi Aygıtları tercihleri, daha önceden üç ayrı panelde bulunan klavye, fare, izleme dörtgeni ve diğer girdi aygıtlarının ayarlarını tek bir panelde birleştirir. Aygıtlar sol bölümde listelenir ve sağ yanda aygıt türüne göre değişen kullanılabilir ayarlar bulunur.

index Klavye

keyboard.png

Buradan basılan bir düğmenin yineleme ve gecikme oranlarını ayarlanabilir. Ayarlarınızı aşağıdaki metin kutusunda sınayabilirsiniz.

Öntanımlılar her şeyi öntanımlı değerlere sıfırlar.
Eski haline döndür tercihleri başlangıçtaki ayarlara geri döndürür.

index Fare

mouse.png

Önce fare türünüzü düğme sayısına göre belirleyin. CTRL düğmesini basılı tutarak sağ fare tıklamasını öykünebilirsiniz. Üçüncü (orta) fare düğmesi için gereken kombinasyon CTRL ALT ve sol fare düğmesi ile tıklamadır.

Fare düğmelerini üzerlerine tıklayıp üstteki menüden yeni düğme türünü belirleyerek yeniden düzenleyebilirsiniz.

Kaydırma çubuklarıyla sağ tıklama hızını, fare hızını ve ivmelenmesini ayarlayabilirsiniz. Fare şeklinin altındaki sınama alanında sağ tıklama hızının size uygun olup olmadığını sınayabilirsiniz: Eğer sözcük üzerinde çift tıkladığınızda seçilmiyorsa çok hızlı demektir (veya daha hızlı çift tıklamanız gerekir).

Pencerelerin tıklamalara nasıl karşılık vereceğini belirleyebileceğiniz üç adet Odak kipi bulunmaktadır:

Odaklayıp öne getirmek için tıkla Bu öntanımlı ayardır: Bir pencereye tıklarsınız ve odaklanıp öne gelir.
Odak için tıkla Bir pencereye tıklamak odağı o pencereye verir ancak kendiliğinden öne getirmez. Bunu yapmak için ya o pencerenin başlık çubuğuna tıklamanız gerekir veya CTRL ALT pencere yönetim düğmelerinden birine tıklamanız gerekir.
Odak fareyi izlerFare imleci altındaki pencere kendiliğinden odağa sahip olur. One getirme ise Odak için tıkla kipindeki gibi gerçekleştirilir.

İlk tıklamayı kabul et seçeneği arka plandaki bir denetime tıklamak için o pencereyi odağa alma zorunluluğundan sizi kurtarır. Ancak bu seçenek yanlışlıkla istemediğiniz düğmelere tıklamanıza da neden olabilir, örneğin bir pencereyi odağa almak isterken yanlışlıkla o pencereyi kapatabilirsiniz. Yine de çalışma akışınızı gözle görülebilir bir biçimde hızlandıracaktır.

Tüm ayarlar anında uygulanır.

Öntanımlılar her şeyi öntanımlı değerlere sıfırlar.
Eski haline döndür tercihleri başlangıçtaki ayarlara geri döndürür.

index İzleme Dörtgeni

touchpad.png

Kırmızı dikey ve yatay çizgileri sürükleyerek kaydırma yapabileceğiniz alanı (hafif kırmızımsı bölüm) ayarlayabilirsiniz. Parmağınızı bu belirleyeceğiniz alanlarda hareket ettirmek içinde bulunduğunuz pencereyi aşağı-yukarı kaydıracaktır.

Sağ yanda genel kaydırma ivmelenmesini ve dikey/yatay kaydırma hızını ayarlayabileceğiniz kaydırma çubukları bulunmaktadır.
İvmelenme ayarı bir kaydırma alanında parmağınızı hızlıca hareket ettirdiğinizde ekranda ne kadar kaydırma olacağını belirler. Kaydırma hızı ise normal parmak hareketlerinde ekrandaki kaydırmanın ne kadar hızlı olacağını ayarlar.

Below the touchpad graphic are checkboxes to enable Two finger scrolling for vertical and horizontal scrolling. Move two fingers in parallel vertically or horizontally to move the scrollbars of a window.
If you feel comfortable using this feature, you can dispense with setting scroll areas and instead use the whole pad for normal navigation.

Then comes another slider to set the Tapping sensitivity. If your taps keep getting ignored, increase the sensitivity. If the system registers clicks all the time, while all you want is to move the mouse pointer, try decreasing it.

Finally, you can set a Keyboard lock delay. If you accidentally tab your touchpad while typing and thereby move the text insert cursor, try to decrease the lock delay.

Öntanımlılar her şeyi öntanımlı değerlere sıfırlar.
Eski haline döndür tercihleri başlangıçtaki ayarlara geri döndürür.

Bu bölümde doğrudan İzleme Dörtgeni tercihleri ile ilgili olmasa da bir ipucu bırakmak isteriz:
Hiçbir düğme kullanmadan yalnızca izleme dörtgenini kullanarak sürükle ve bırak yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Parmağınızı ikinci tıklamadan sonra kaldırmayacak biçimde çift tıklayın. Sürükleyeceğiniz simge fare imlecine yapışır ve siz parmağınızı bırakıncaya kadar yapışık kalır. Bırakmak istediğiniz yerde parmağınızı kaldırın.

Eğer henüz bırakacağınız konuma gelmediğiniz halde izleme dörtgeninin kenarına geldiyseniz nasıl sürüklemeyi sürdüreceksiniz? Parmağınızı kaldırdığınız anda sürükle bırak işlemi normalde sonlanır.
Sahip olduğunuz donanıma bağlı olmakla birlikte şöyle güzel bir özellik mevcut: İzleme dörtgeninin sonuna geldiğinizde parmağınızı kaldırmadan tutun. Fare imleci kendiliğinden hareket etmeyi sürdürecektir.