Tłumaczenie tej strony jest niekompletne. Nieukończone części wyświetlane są w języku angielskim.

processcontroller-icon_64.pngKontroler procesów

Deskbar:Aplet Pulpitu
Ścieżka:/boot/system/apps/ProcessController
Ustawienia:brak

ProcessController appletThe primary task of the ProcessController applet is to show the activity of your CPU(s) and the amount of used memory. It allows monitoring of individual teams, change their priority, and kill them if the program freezes. In multiprocessor environments it allows you to disable individual processors/cores.
ProcessController allows putting the system into a Power saving mode, at the cost of a slightly increased latency.

Wskaźniki po lewej pokazują wykorzystanie procesorów, pasek po prawej to użycie pamięci. Liczba wskaźników zależy od liczby procesorów/rdzeni w komputerze.

Uruchomiony po raz pierwszy, Kontroler procesów zapyta czy uruchomić się w oknie, czy w Deskbarze. W trybie okna można zmieniać rozmiar wskaźników przez zmianę jego rozmiaru, a następnie użyć uchwytu replikanta by przeciągnąć go na Pulpit.
Bez względu na tryb, główne menu wywołuje się prawym przyciskiem myszy.
Aby usunąć aplet z Deskbara, odznacz Na bieżąco w Deskbarze w menu kontekstowym.

Zakańczanie aplikacji

ProcessController - Quit an application

Aby zakończyć aplikację, wystarczy wybrać jej nazwę z menu Zakończ aplikację. Aplikacja zostanie zakończona w czysty sposób, tak jak w przypadku kliknięcia przycisku zamykania okna. Należy jednak uważać na procesy systemowe, takie jak serwery i demony. Ich zakończenie można zdestabilizować system.

Użycie pamięci

ProcessController - Memory usage

Monitorowanie użytej pamięci jest raczej niedokładne.

To menu pozwala monitorować użycie pamięci poszczególnych zespołów w systemie. Obok nazwy zespołu znajdują się dwie kolumny: pierwsza informuje o ilości zarezerwowanej pamięci do zapisu, druga wyświetla całą zajętą pamięć, włączając w to obszary tylko do odczytu (np. biblioteki współdzielone).

Pierwszy wiersz Zasoby systemowe i pamięć podręczna... wyświetla zsumowaną ilość pamięci używanej przez system i wszystkie aplikacje. Długość niebieskiego paska zależy od całkowitej fizycznej pamięci w komputerze. Kolejne wiersze pokazują pamięć używaną przez poszczególne procesy. Tutaj długość paska zależy od faktycznie używanej pamięci.

Pamięć używana tylko przez daną aplikację (z możliwością zapisu)
Pamięć z włączeniem obszarów tylko do odczytu (może być współdzielona z innymi aplikacjami)

Wątki i użycie procesora

To menu pozwala zmieniać priorytety wątków, zabijać zespoły i je debugować.

Zmiany dokonane za pomocą tego menu sięgają w głąb systemu i mogą spowodować utratę danych i niestabilność. Mierz dokładnie!
ProcessController - Priority
Kod jądra
Kod użytkownika
Wątek bezczynności

Na pierwszym poziomie wyświetlone są nazwy zespołów. Klikając na nie, można zabijać całe zespoły. Ciemnoniebieska część paska to czas spędzony w kodzie jądra, jasnoniebieska – w kodzie użytkownika, zielona – na bezczynności. Pasek wypełniony na niebiesko oznacza, że zespół używa całej mocy procesora.

Drugi poziom pokazuje poszczególne wątki danego zespołu. Podobnie jak wyżej, można na nie klikać, aby je zabić lub zdebugować. Pasek wypełniony na niebiesko oznacza że wątek maksymalnie obciąża jeden procesor/rdzeń.

Ostatni poziom menu pozwala zmienić priorytet wątku. Ostrożnie! Co do zasady, priorytet wątku powinien być odwrotnie proporcjonalny do jego użycia procesora, tzn. im więcej czasu wątek używa, tym jego priorytet powinien być niższy. Ogólnie rzecz biorąc, nie mieszaj w priorytetach aplikacji; skontaktuj się z autorem, to jego zadanie.