processcontroller-icon_64.pngProsessivalvonta

Työpöytäpalkki:Työpöytäsovelmat
Sijainti:/boot/system/apps/ProcessController
Asetukset:ei mitään

ProcessController appletProsessivalvonta-sovelman päätehtävä on näyttää prosessori(e)n aktiviteetti ja käytetyn muistin määrän. Se sallii yksittäisten ryhmien valvonnan, niiden prioriteetin vaihtamisen, ja niiden tappamisen, jos ohjelma jumittuu. Moniprosessoriympäristössä se sallii sinun ottaa pois käytöstä yksittäisiä prosessoreita tai prosessoriytimiä.
Prosessorivalvonta sallii järjestelmän laittamisen Virransäästö-tilaan, mikä lisää lievästi viivettä.

Indikaattorit vasemmalla näyttävät jokaisen prosessorin käytön, samalla kun palkit oikealla näyttävät muistikulutuksen. Muista, että indikaattoreiden lukumäärä riippuu tietokoneen prosessorien/prosessoriytimien lukumäärästä.

Jos Prosessivalvonta ei ole vielä käynnissä, ohjelma kysyy, että avataanko sovellus ikkunatilasssa vain suorana lähetysenä Työpöytäpalkissa. Ikkunatilassa voit muuttaa palkkinäytön kokoa muuttamalla ikkunan kokoa ja käyttämällä sitten Replikantti-kahvaa sen raahaamiseksi Työpöydälle.
Kun se on asennettu, se toimii hiiren kakkospainikkeen asiayhteysvalikosta.
Sovelman poistamiseksi Työpöytäpalkista, poista valinta Suora lähetys Työpöytäpalkista asiayhteysvalikossa.

Poistu sovelluksesta

ProcessController - Quit an application

Sovelluksesta poistumiseksi valitse sen nimi Poistu sovelluksesta-valikosta. Tämä on siisti tapa sovelluksen sulkemiseen, aivan kuin napsautettaisiin sulje-painiketta. Ole kuitenkin varovainen, että et sulje järjestelmäprosesseja kuten palvelimia tai taustaprosesseja. Järjestelmäsi saatta lakata toimimasta luotettavasti.

Muistikäyttö

ProcessController - Memory usage

Muistinkäytön valvonta voi olla melko epätarkkaa.

Tämä valikko sallii sinun valvoa järjestelmäsi eri ryhmien muistikäyttöä. Ryhmän nimen vieressä on kaksi saraketta: ensimmäisenä varatun kirjoitettavan muistin määrä, kun taas toinen näyttää kaiken kirjoitussuojatun muistitilan (esimerkiksi jaetut kirjastot).

Ensimmäinen rivi Järjestelmäresurssit ja välimuistit... näyttää järjestelmän ja kaikkien sovellusten käyttämän muistin yhteismäärän. Sinisen palkin pituus perustuu tietokoneesi fyysisen muistin yhteismäärään. Seuraava rivi näyttää jokaisen prosessin käyttämän muistin määrän. Huomaa, että palkin pituus perustuu vain todelliseen käytetyn muistin määrään.

Vain tietyn sovelluksen käyttämä muisti (kirjoitusoikeudella)
Kirjoitussuojatun tilan sisältävä muisti (voidaan jakaa muiden sovellusten kanssa)

Säikeet ja prosessorikäyttö

Tämä valikko sallii sinun vaihtaa säikeen prioriteettejä, tappaa ryhmiä ja vikajäljittää niitä.

Muutokset näiden valikkokomentojen kautta ulottuvat syvälle järjestelmään ja voivat aiheuttaa tietojen katoamista ja järjestelmän epästabiilisuutta. Pidä hiirikäsi vakaana!
ProcessController - Priority
Käyttöjärjestelmäydinkoodia
Käyttäjäkoodia
Joutosäie

Ensimmäisellä tasolla näet ryhmänimet. Yhtä napsauttamalla voit tappaa koko ryhmän. Palkin tummansininen osa on käyttöjärjestelmäydinkoodissa käytetty aika, vaaleansininen on käyttäjäkoodiaika, vihreä osa on joutosäieaika. Jos palkki on kokonaan sininen, se tarkoittaa että ryhmä käyttää kaiken prosessointitehon.

Toinen taso näyttää ryhmän tietyt säikeet. Napsauttamalla yhtä voit vikajäljittää tai tappaa sen. Jos palkki on kokonaan sininen, niin se tarkoittaa, että säie on saanut prosessorin/prosessoriytimen kuormituksen maksimikuormitukseen.

Viimeisin valikkotaso sallii sinun vaihtaa säikeen prioriteettia. Ole huolellinen siinä! Peukalosääntönä on, että säikeen prioriteetin tulisi olla prosesssorikäytön käänteisarvo. Tämä tarkoittaa, että mitä mitä enemmän se yrittää käyttää prosessoriaikaa, sitä alhaisempi sen prioriteetin tulisi olla. Yleensä, älä sotke sovellusten prioriteetteja; ota yhteyttä sovelluksen kehittäjään, se on hänen tehtävänsä.