installer-icon_64.pngHaiku Kur

Masaüstü Çubuğu:Uygulamalar
Konum:/boot/system/apps/Installer
Ayarlar:yok


Haiku Kur, Haiku'yu başka bir bölüme kopyalamak için kullanılır. Geçerli kurulumunuzu tüm ayarlar ve uygulamalarla birlikte başka bir disk bölümüne kolayca klonlayabilirsiniz. Elbette, Haiku'yu ilk kez kurarken de bu uygulamadan yararlanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için çevrimiçi Kurulum Kılavuzu'na bakın.

Başlatıldıktan sonra, Haiku Kur, önemli bilgiler içeren bir başlangıç ekranı görüntüler. Normalde okumadan geçilecek bir metin değildir, önemli bilgiler verir:Sürdür'e basarak anladığınızı belirttikten sonra aşağıdaki pencere ile karşılaşacaksınız:

installer.png

İlk açılır menüde kurulum kaynağını belirtin. Geçerli bir Haiku kurulumu veya bir kurulum CD'si veya USB'si olabilir.
İkinci açılır menü kurulum hedefini seçmenizi ister. Hedef bölümün tümüyle üzerine yazılacaktır; dolayısıyla önceden bölümlendirmesinin yapılmış olması gerekmektedir.

İsteğe bağlı paketleri göster çekmecesini açarsanız temel Haiku kurulumuna kurabileceğiniz ek paketleri görebilirsiniz.

Kurulum işlemine başlamadan önce son bir kez seçtiğiniz kaynak/hedef bölümlerin doğru olduğunu denetleyin. Bölümleri ayarla… menü girdisine tıklayarak Disk İzlencesi uygulamasını açın ve kullanılabilir bölümlerin yerleşimlerini ve adlandırmalarını denetleyin.

Başlat, kurulum prosedürlerini başlatır; özünde yaptığı şey /home/ ve /system/ dizinlerini hedef disk bölümüne kopyalar ve önyüklenebilir yapar.

index Araçlar

Kurulum işleminin sonunda, disk bölümü kendiliğinden önyüklenebilir yapılır. Ancak bazen kimi işletim sistemleri veya bölümlendirme araçları (kazayla) Haiku önyükleme sektörünün üzerine yazabilir. Böyle bir durumda kurulum ortamından Haiku'yu başlatın ve Haiku Kur'u çalıştırın. Yeniden önyüklenebilir yapmak için Araçlar menüsünden Şuraya: Lütfen hedef seçin, Önyükleme alanını yaz'ı seçin.

The other item in the Araçlar menüsündeki diğer öge, hangi işletim sisteminden önyüklemek istediğinizi seçmek için bir önyükleme menüsü ayarlamak için kullanılır. Daha fazla bilgi için Önyükleme Yöneticisi konusuna bakın.
GRUB gibi bir önyükleme yöneticisi kullanıyarsanız veya Haiku makinenizdeki tek işletim sistemiyse Önyükleme Yöneticisi uygulamasına gereksiniminiz yoktur.