Tłumaczenie tej strony jest niekompletne. Nieukończone części wyświetlane są w języku angielskim.
Indeks
Welcome to Haiku!
Getting to know the system
Beware of Bugs
Installing Haiku and updating
Installing new software
A localized Haiku
Wifi in Haiku
Getting to know the API
Getting in contact

Witamy w Haiku!

Thanks for checking out Haiku! This is our 8th public release. We hope to attract new developers to our project and give users a chance to check out Haiku. While this fourth beta release includes all major features planned for the final Haiku release, it still has bugs and a few rough edges that need further polishing. However, we think that this release is quite usable and hope it lets you discover Haiku's great potential and that you share our excitement.

Odwiedź stronę naszego projektu haiku-os.org po najświeższe informacje oraz ogłoszenia.

index Poznawanie systemu

While the first release(s) of Haiku will be very much like the BeOS R5, the operating system it is reimplementing, there are many additions and improvements that were developed by the Haiku team over the years. So, if you're a returning BeOS user or are new user, have a look at these links:

Haiku Quick Tour

Haiku User Guide

For more interactive help and support, become part of the Haiku community and join our forums and chat channel.

index Strzeż się błędów

We have been working hard to fix potentially critical bugs, however, being a beta release, there are bound to be some left undiscovered.

Odradzamy używania wersji beta w środowisku produkcyjnym. Twoje dane mogą zostać zmienione, zniekształcone lub po prostu zniszczone. Przechowuj aktualne kopie zapasowe!

One of the main reasons for releasing a beta version is to attract more people to test the system and discover bugs or provide suggestions for future enhancements. Please file bugs and enhancements in our bug tracker after using its search function to avoid duplicates.

index Installing Haiku and updating

If you haven't already, our online Installation Guide explains how to prepare a partition and install Haiku on your harddrive.

Updating Haiku as well as third party packages is done with the application SoftwareUpdater. When it's finished, reboot.
For more details, see the guide Updating and downgrading your system on our website.

index Instalowanie oprogramowania

Most of the available software can be downloaded and installed with the application HaikuDepot that comes with Haiku.
Because of our binary and source compatibility, most BeOS applications run on Haiku. Many of those have been re-packaged for Haiku or still run unmodified. You'll find more information on installing new programs in the user guide's chapter on Applications.

Istnieje kilka zbiorów oprogramowania utrzymywanych przez społeczność. Zobacz Software Sites na naszej stronie.

index A localized Haiku

Haiku has been translated to dozens of languages and supports a multitude of keymaps. When booting Haiku for the first time you can set language and keymap. These settings can be changed at any time with the Locale and Keymap preferences.
The HaikuDepot application offers a number of input methods for Chinese, Japanese and Korean to download and install.

index WiFi w Haiku

Haiku wspiera sieci bezprzewodowe szyfrowane WPA/WPA2 i WEP oraz oczywiście, otwarte, nieszyfrowanie połączenia. Ze względu na różne polityki licencyjne różnych dostawców sprzętu, może być konieczna ręczna instalacja oprogramowania niezbędnego do działania. Więcej informacji o wspieranych urządzeniach, instalacji firmware’u oraz o tym jak połączyć się z siecią bezprzewodową znajdziesz w Warsztacie dotyczącym sieci bezprzewodowych w naszym podręczniku.

index Poznawanie API

Haiku, będąc reimplementacją, ma takie samo API jak BeOS R5 (z kilkoma dodatkami), zatem dokumentacja dostępna w Księdze Be nadal jest wartościowym źródłem informacji. Dzięki uprzejmości firmy ACCESS, która jest właścicielem praw do zasobów byłego Be Inc., możemy udostępniać kopie Księgi Be.
Odstępstwa od API BeOS-a oraz rozszerzenia specyficzne dla Haiku zebrane zostały w Księdze Haiku.

Poniżej znajduje się kilka źródeł, które ułatwią Ci start:

index Kontakt

Możesz skontaktować się z pozostałymi użytkownikami i deweloperami, dołączając do dyskusji na IRC (kanał #haiku), na naszym forum lub listach mailingowych. Gdy wiele osób zbiera się w jednym miejscu, muszą zostać wprowadzone pewne zasady, aby komunikacja przebiegała sprawnie. Przestrzegaj proszę naszej Etykiety list mailingowych.